Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Jindřišská

Kostel sv. Jindřicha, po němž je ulice pojmenována, byl spolu s přilehlým Senovážným náměstím přirozeným centrem dolní části Nového Města. Kostel se samostatnou hranolovou věží byl založen v roce 1348.

Původní názvy ulice naznačovaly často užívaný směr komunikace: K sv. Jindřichu nebo "kudy se chodí na Senný trh". Pozdější název Na novém dláždění odlišoval tuto ulici od Hybernské, kde bylo dláždění staršího data. Od 18. století užívá se pojmenování Jindřišská. Kostel sv. Jindřicha je budován v souvislosti s plánem zakládaného Nového Města pražského v roce 1348. Dnešní podoba kostela je dílem architekta Josefa Mockera z roku 1875. Střed současné Jindřišské ulice zabíral hřbitov, některé náhrobní kameny z tohoto zrušeného hřbitova jou zasazeny do venkovních zdí kostela.V husitské době byla při kostele sv. Jindřicha významná škola, která si zachovala vysokou úroveň i v pozdějších dobách. Učil zde Jan Vodňanský - mistr Campanus (1550 - 1622), o němž píše spisovatel a historik Zikmund Winter (1846 - 1912). Budova Hlavní pošty (čp. 909/14) byla vystavěna v letech 1871 - 1874 v místech, kde se ve středověku nacházela proslulá zahrada dvorního lékárníka Karla IV. Angela z Florenci, po něm se ujalo pojmenování Andělská zahrada (Hortus Angelicus), pěstoval byliny pro svou lékárnu, ale i zeleninu a vinnou révu. Byla to patrně naše nejstarší botanická zahrada. Od roku 1775 byla budována botanická zahrada na Smíchově mezi ulicemi Matoušovou, Preslovou a Kořenského, odtud byla v letech 1897 - 1898 přenesena do dnešní botanické zahrady Na slupi. Na Smíchově zůstalo jen několik starých stromů a název V botanice.