Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Jilská

Ulice, která spojuje Perštýn s Malým náměstím, nese jméno podle kostela sv. Jiljí, jenž je připomínám už roku 1238.

Jilská ulice i souběžná Husova byly od 13. století ovlivňovány existencí kostela sv. Jiljí. Původní podoba kostela byla románská, dnešní gotická stavba je dílem biskupa Jana IV. z Dražic a arcibiskupa Arnošta z Pardubic, tedy současníků Jana Lucemburského a Karla IV. Roku 1626 získali kostel dominikáni a přistavěli mohutný klášter (čp. 234/8). Zdi kostela a kláštera tvoří podstatnou část celé ulice a ohraničují i sousední ulici Husovu. V letech 1364 - 1374 působil v kostele reformátor Jan Milíč z Kroměříže, od roku 1420 působil zde husitský kněz Jan z Příbrami. Původně říkalo se zde Za sv. Jiljím, název Jilská se ujal v 17. století, když dnešní sousední Husově se začalo říkat Dominikánská. Rozšířená část ulice při jižní straně kostela byla až do roku 1870 nazývána Svatojilským náměstím. Dům U prstenu (čp. 449/14) patřil v roce 1476 mistru hodináři Hanušovi, jenž pečoval o orloj na Staroměstské radnici. Ještě v nedávné době byl mistr Hanuš považován za konstruktéra orloje.