Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Jelení

Ulice získala jméno od Jeleního příkopu, který chrání severní stranu Pražského hradu. V příkopu, jímž protéká potok Brusnice, byli ještě v 18. st. chováni jeleni a daňci.

Navazuje na Nový Svět, zkracuje pravý úhel Keplerovy ulice, vede souběžně s potokem Brusnicí a U Prašného mostu se napojuje na Mariánské hradby. Až k Prašnému mostu lemují ulici Lumbeho zahrady, které nesou jméno podle Josefa Lumbeho, profesora a ředitele pražské polytechniky, jenž byl majitelem zahrad. Na téže straně nachází se Stará jízdárna, z jejíž hlavní budovy byly v roce 1949 vybudovány výstavní prostory Národní galerie. Při této straně ulice podél Brusnice existovala v době Rudolfa II. rozsáhlá bažantnice. Potok Brusnice na dně Jeleního příkopu je dnes už téměř neznatelná stužka. Z jeho délky sedmi kilometrů už je na povrchu jen něco málo přes jeden kilometr. Většinou vede pod zemí. V roce 993 u studánky, z níž Brusnice vytéká, založili kníže Boleslav II. s biskupem Vojtěchem břevnovský klášter svaté Markéty. Původně potok pravděpodobně směřoval k dnešní malostranské náplavce, později byl sveden (1912) od Chotkovy silnice pod zahradu Starkovy akademie, kde vyúsťuje do Vltavy nad bývalou Občanskou plovárnou.