Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Husova

Ulice byla pojmenována v roce 1870 na žádost Pražanů (bylo sebrána na 4000 podpisů) Husovou třídou. Mistr Jan Hus (1369 - 1415), český reformátor, kazatel v Betlémské kapli.

Ulice patří k nejstarším komunikacím Starého Města. Vedla tudy cesta z Pražského hradu k Vyšehradu, proto také její nejstarší název byl Vyšehradská ulice. Tento název se dodnes zachoval u části cesty od podhradí Vyšehradu ke Karlovu náměstí na Praze 2. Tudy šly i královské průvody, dokud tradice nebyla přenesena na dnešní Královskou cestu od Prašné brány. Osídlení při dnešní Husově třídě je doloženo již pro 10. století hřbitovem, který prozkoumal archeolog Ivan Borkovský v místech dnešní Bartolomějské ulice na pozemku domu čp. 310. Při cestě stály kostely sv. Valentina, Panny Marie Na Louži, sv. Jiljí, sv. Martina, sv. Filipa a Jakuba a sv. Linharta. Tak velký počet kostelů na poměrně malém prostoru je důkazem velmi hustého osídlení, které se pak stalo základem středověkého města. Ve 14. - 17. století jmenovala se ulice U sv. Jiljí podle kostela sv. Jiljí, který zde byl vystavěn v 1. polovině 13. století, od 17. století do roku 1870 Dominikánská podle řádu dominikánů, kteří získali kostel sv. Jiljí v r. 1626 a přistavěli klášter. V 19. století se část ulice od Mariánského náměstí až k ulici Karlově nazývala Mariánská podle románského kostela Panny Marie Na Louži, který stával přibližně mezi budovou magistrátu a Clam-Gallasovským palácem. V letech 1940 - 1945 Dominikanergasse - Husova, od roku 1945 znovu Husova. K významným budovám ulice patří Clam-Gallasův palác (čp. 158/20), na jehož vybudování v letech 1713 - 1719 má převážnou zásluhu vídeňský architekt Jan Bernard Fischer z Erlachu, a co do výzdoby náš největší barokní sochař Matyáš Bernard Braun. 1757 přešel majetek Gallasů na příbuzného Kristiána Filipa z Clamu, ten spojil obě šlechtická jména, odtud Clam-Gallasové. Palác v Husově ulici zůstal v majetku Clam-Gallasů do roku 1945, kdy byl jako konfiskát poskytnut Archivu hlavního města Prahy, který ztratil své dřívější působiště po požáru Staroměstské radnice.