Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Havířská

Barokní socha havíře na nároží domu U havířů, čp. 398/2, dala jméno domu a patrně i celé ulici.

Je součástí pěší zóny, kolmo navazuje na Rytířskou ulici u Stavovského divadla a směřuje k ulici Na příkopě. Ulice vznikla prolomením městských hradeb za krále Václava IV. na počátku 15. století, někdy kolem roku 1402, a odtud její nejstarší název V lomeném nebo V průlomu. Od 16. století užívá se názvu Havířská.