Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Havelská ulička

Havelská ulička je pojmenována podle kostela sv. Havla, viz výše.

Havelská ulička, která spojuje ulice Havelskou a Rytířskou, neměla až do 18. století žádné jméno, patřila k Novému tržišti. Od 18. století byl název Havelská ulička užíván, úředně platí od roku 1906. Ulička vede mezi dvěma domy: dům čp. 539/1 je spojen s kostelem sv. Havla, původně to byl klášter "obutých" karmelitánů, založený v roce 1671 za přispění císaře Leopolda I. V revolučním roce 1848 zasedal zde Svatováclavský výbor, jenž řídil protihabsburský odboj. Klášter byl v roce 1786 zrušen a budovy sloužily např.: Jednotě pro povzbuzení průmyslu v Čechách, první české reálné škole nebo Městské spořitelně. Směrem do Rytířské ulice sloužil dům čp. 539/31 jako Dům sovětské vědy a kultury.