Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Haštalské náměstí

Haštalské náměstí i stejnojmenná ulice nesou jméno podle kostela sv. Haštala, o němž písemný záznam pochází z roku 1234.

Prostranství, které se vytvořilo kolem stejnojmenného kostela, vzniklo mezi Dlouhou ulicí a Anežským kláštěrem Na Františku. Odtud vybíhají paprskovitě ulice a uličky na všechny strany. Nejstarší pojmenování v těchto místech bylo U svatého Haštala a i v době, kdy náměstí patřilo k přilehlé ulici, říkalo se zde Haštalský plácek. Vzniklo na prostranství kolem kostela, kde až do roku 1784 existoval hřbitov. K definitivnímu zrušení hřbitova došlo v roce 1832. Úřední pojmenování Haštalské náměstí platí od roku 1928, kdy bylo od ulice odděleno.