Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Haštalská

Kostel sv. Haštala, asi jediný toho jména u nás, nachází se uprosřed náměstí, do něhož ulice ústí. První písemná zmínka je v listině Václava I. z 21. 3. 1234.

Původní pojmenování okolí kostela bylo U sv. Haštala, části ulice, která vede směrem k Řásnovce, říkalo se Újezd podle osady nebo vesnice, která zde byla asi ještě dříve než kostel. Také Za Haštalem se zde říkalo ve 14. a 15. století. Kostel sv. Haštala, který založili členové řádu německých rytířů, patří k nejstarším stavbám v Praze. Je uváděn i letopočet 1190, ale písemně není doložen. I podle výše uvedené listiny krále Václava I., která se hlavně vztahovala ke klášteru sv. Františka a špitálu blahoslavené Anežky, dalo by se soudit na románské základy kostela, avšak ani to nelze doložit. Hlavní stavba, která se zachovala do dnešní doby, byla dokončena za Karla IV., někdy po roce 1375. Kostel byl poznamenán husitskými válkami v r. 1420, povodní v r. 1432, požárem v r. 1689, ale znovu byl vždy obnoven. V 18. st. říkalo se východní části ulice Svíčková podle domů U bílé svíčky (čp. 760) a U svíčky (čp. 940), západní část ulice nesla v té době pojmenování Haštalská nebo Pivovarská podle pivovaru, jenž stával v místě dnešního domu (čp. 748). Od roku 1870 platí pro celou ulici název Haštalská. Od ní bylo v r. 1928 odděleno Haštalské náměstí.