Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Elišky Krásnohorské

Ulice byla pojmenována na památku české spisovatelky Elišky Krásnohorské (1847 - 1926). Zemřela v čp. 169/15 v Černé ulici.

Kolmo spojuje Širokou ulici s náměstím Curiových. V 15. století říkalo se v těchto místech Podžidí, protože tato část Starého Města při vltavském břehu nacházela se na okraji židovského ghetta, které se vytvořilo v polovině 13. století kolem Staronové synagogy ze starší židovské osady, a bylo od Starého Města izolováno vlastními hradbami. Později se jižní části ulice říkalo Zeikerlova, patrně podle majitele některého domu, severní část ulice jmenovala se Zigeunerova podle bohatého žida, jenž byl patrně také stavebníkem synagogy, která, stejně jako ulice, byla po něm pojmenována. Zigeunerova synagoga byla zbořena v rámci asanace Židovského Města. Rovněž syagogy Velkodvorská a Nová byly zbořeny. Náhradou byla vystavěna v letech 1905 - 1906 synagoga Jubilejní. V 19. století se z Zigeunerovy ulice mechanickým překladem stala ulice Cikánská. Asi od roku 1910 užívá se názvu Elišky Krásnohorské.