Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Dvořákovo nábřeží

Antonín Dvořák (1841 - 1904), český hudební skladatel, autor Slovanských tanců, devíti symfonií (Z nového světa), oper: Dimitrij, Jakobín, Čert a Káča, Rusalka a dalších hudebních skladeb.

Dvořákovo, Alšovo a Smetanovo nábřeží. Navazují na sebe a utvářejí podstatnou část vltavského břehu Starého Města pražského. Dvořákovo nábřeží začíná ulicí Na Rejdišti a končí u Švermova mostu. K protějšímu břehu na Letnou vede odtud Čechův most. Část nábřeží původně patřilo k Sanytrové ulici (dnes ulice 17. listopadu), a neslo proto ještě v 19. století název Sanytrová Dolejší, část nábřeží při Pařížské třídě jmenovala se v 18. a 19. století Svatojánské náměstí, což způsobila legenda, podle níž tělo umučeného sv. Jana Nepomuckého ojevilo se právě v těchto místech. Náměstí zaniklo při asanaci a změnilo se v ulici. Dál po proudu řeky pokračuje nábřeží s ulicí Na Františku. Dvořákovo od roku 1904, kdy bylo vybudováno. Na nábřeží jsou dvě významné budovy: právnická fakulta UK (čp. 901) z období 1928 - 1929 od architekta Ladislava Machoně, jenž použil původních plánů Jana Kotěry z roku 1914, a budova Konzervatoře ČVUT.