Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Boršov

Boršov (odvozeno od Bořivoje) byl název dvorce, jenž se prvně objevuje v souvislosti s rokem 1323.

Název Boršov držel se v těchto místech od 14. století do poloviny 18. století, od poloviny 18. století do roku 1870 ujal se název Poštovský plácek, což bylo odvozeno od sousední ulice Karoliny Světlé, jejíž část se svého času nazývala Poštovská. Od roku 1870 opět Boršov. Dvorec Boršov zanikl při asanaci, jeho pozůstatky jsou v čp. 280 a v čp. 282. Tyto domy vznikly parcelací původního dvorce. Vchod do Boršova vedl jen od Vltavy, proto se tu také říkalo "Za prkny". V současné době je Boršov přístupný z ulice Karolíny Světlé, do ulice U Dobřenských je možné projít průchodem v domě čp. 268. Patrně je to nejkratší ulice v Praze, měří jen asi 40 metrů.