Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Anežská

Blahoslavená Anežka Česká, od roku 1990 svatá, dcera krále Přemysla Otakara I. a sestra krále Václava I., založila v r. 1234 v těchto místech klášter klarisek sv. Františka.

Vede od Haštalského náměstí k Anežskému areálu Na Františku. Ulice nese jméno po Anežce České až od roku 1870, přestože klášter, jehož první představenou od založení v roce 1234 Anežka Česká byla, působil jistě významně na celé okolí. Při ženském klášteru byl současně založen i mužský klášter františkánů, kteří pečovali o duchovní správu sester klarisek. Za husitských bouří byl klášter opuštěn. V roce 1556 usadili se zde dominikáni, kteří uvolnili místo jezuitům u Karlova mostu, v roce 1626 usadili se pak dominikáni u sv. Jiljí. Klarisky se do Anežského kláštera vrátily z Panenského Týnce v roce 1626 a žily zde pak až do zrušení kláštera v roce 1782. Nemovitý i movitý majetek kláštera byl rozprodán, z budov utvořena skladiště. Kolem roku 1820 hrálo se v bývalém refektáři ochotnické divadlo. V roce 1892 byla založena Jednota pro obnovu kláštera blahoslavené Anežky, avšak k celkové rekonstrukci areálu došlo až v 80. letech 20. století. Areál slouží jako výstavní prostory Národní galerie, jsou zde pořádány koncerty, přednášky a literární pořady. Jsou zde uchovány hroby některých přemyslovských panovníků i archeologické nálezy, které byly objeveny při rekonsrukci. Anežský klášter patří od roku 1978 mezi národní kulturní památky. Viz ulice Na Františku.