Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Alšovo nábřeží

Mikoláš Aleš (1852 - 1913), český malíř. Alšovo jméno nese nábřeží proto, že zde od r. 1885 působila malířská akademie, dnes Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Alšovo od r. 1919. Akademie měla od r. 1902 vlastní budovu.

Je ohraničeno Platnéřskou ulicí a po proudu Vltavy ulicí Na Rejdišti, což odpovídá nejstaršímu pojmenování tohoto rozsáhlého prostranství. Ve středověku vedla tudy při Vltavě jednoduchá hradba, která vedla od kláštera křižovníků u Karlova mostu, Valentinskou ulicí směřovala k řece a k pobřeží na Františku. Václav Vladivoj Tomek v Dějepisu města Prahy (1885) píše na základě zápisů nejstarší městské knihy, že poblíž kostela sv. Valentina (kostel stával na nároží ulice Valentinské a Kaprovy, zbořen za Josefa II.), Na Rejdišti, prodávalo se dříví a až do roku 1339 skladován byl městský odpad. Na základě plánů města od Leopolda Hergeta (1791) a Josefa Jüttnera (1811) lze usuzovat, že dnešní Alšovo nábřeží bylo kolem roku 1840 téměř pusté. A přece právě tudy vedlo živé spojení s protějším malostranským břehem. K brodu u řeky vedla cesta od Ungeltu, Staroměstakého náměstí a Kaprovou ulicí k brodu, za řekou pokračovala cesta k Pražskému hradu. Později vedl přes řeku dřevěný most, v minulém století byla vybudována železná řetězová lávka (1868), pak v letech 1911 - 1914 překlenul řeku dnešní Mánesův most. Ale dávno před vybudováním mostu a lávky existoval u brodu přívoz, o němž víme, že byl při osadě sv. Petra v Rybářích, poblíž osady Na Písku (Klárov). V roce 1660 usnesl se sněm, aby zde byla vystavěna městská jízdárna. Jízdárna stávala za domem čp. 85/2, kterému se říkalo Na prádle, neboť bydleli v něm koželuhové a máchali zde kůže. V témže domě byla koncem 18. století záchranná stanice pro tonoucí. Starobylý dům poznáme podle okolního vyvýšeného terénu, nově vybudované nábřeží dům o několik metrů převyšuje. Tato vzácná barokní památka je zastrčena za budovami škol směrem ke klášteru křižovníků. Ve štítu je ozdobena sochou sv. Jana Nepomuckého. Dnes obytný dům. Nejvýznamnější budovou na nábřeží je Dům umělců - Rudolfinum s Dvořákovou koncertní síní a s výstavními místnostmi Národní galerie. Při Domě umělců, v parku na nábřeží, stojí bronzová socha Josefa Mánesa (1930) od Bohumila Kafky.