Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název

Městská část Praha 1

2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 platný od 1.4.2011

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR11_0294 ze dne 15.03.2011
Organizacni_rad_UMC_Praha_1_15_03_2011_UR11_0294_aktualizace_3-2018.pdf - 371,74 KB

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu MČ Praha 1

Příloha Organizačního řádu schváleného Radou MČ Praha 1 usnesením č. UR11_0294 dne 15.3.2011
Organizacni_rad_15_03_2011_UR11_0294_pusobnost_priloha_aktualizace_3-2018.pdf - 502,47 KB
4. Kontaktní spojení

Městská část Praha 1
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
tel.: 221 097 111, 221 097 /linka
e-mail: jmeno.prijmeni@praha1.cz
fax: 222 231 646

ID datové schránky: b4eb2my

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 681/18
115 68 Praha 1

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Informační kancelář- Vodičkova 18, Praha 1, tel.: 221 097 280 nebo 221 097 311
Informační kancelář Malá Strana - Malostranské náměstí 22, Praha 1, tel.: 221 097 200 nebo 221 097 206
Občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel - Navrátilova 9, Praha 1, tel.: 221 097 657 nebo 221 097 689
4.3. Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla

Ústředna: 221 097 111

Telefonní seznam 

4.5 Čísla faxu

222 231 646

4.6 Adresa Internetové stránky
4.7 Adresa e-podatelny

posta@praha1.cz

4.8 Další elektronické adresy
5. Bankovní spojení

19-2000727399/0800 (pokud není ve smlouvě uvedeno jiné číslo účtu)

6. IČ

00063410

7. DČ

CZ00063410

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 platný od 1.4.2011

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR11_0294 ze dne 15.03.2011
Organizacni_rad_UMC_Praha_1_15_03_2011_UR11_0294_aktualizace_3-2018.pdf - 371,74 KB

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu MČ Praha 1

Příloha Organizačního řádu schváleného Radou MČ Praha 1 usnesením č. UR11_0294 dne 15.3.2011
Organizacni_rad_15_03_2011_UR11_0294_pusobnost_priloha_aktualizace_3-2018.pdf - 502,47 KB

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

NR2_08_verejne_zakazky.pdf - 646,16 KB
8.2 Rozpočet

Soubory schválených rozpočtů 2018

Změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2018 - příjmy

UZ18_0611_priloha_18_prijmy.pdf - 212,48 KB

Změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2018 - výdaje

UZ18_0611_priloha_19_vydaje.pdf - 260,26 KB

Navýšení rozpočtu HČ v rámci změny pro rok 2018

UZ18_0611_priloha_20_navyseni_rozpoctu_HC.pdf - 458,78 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2018 - Příjmy

Rozpocet_MC_Praha_1_2018_HC_PRIJMY.xls - 725,00 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2018 - Výdaje

Rozpocet_MC_Praha_1_2018_HC_VYDAJE.xls - 757,50 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2018 - Plán ekonomické činnosti

Rozpocet_MC_Praha_1_2018_EC_Plan_vynosu_a_nakladu.xls - 44,50 KB

Střednědobý výhled MČ Praha 1 do roku 2023

Rozpocet_MC_Praha_1_2018_Strednedoby_vyhled_do_roku_2023.xls - 34,00 KB

Soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací 2018

Základní škola Brána jazyků

UR17_1251_priloha_8_PO_ZS_BRANA_JAZYKU.pdf - 973,41 KB

Základní škola J.Gutha-Jarkovského

UR17_1251_priloha_9_PO_ZS_J.G._JARKOVSKEHO.pdf - 852,25 KB

Malostranská základní škola

UR17_1251_priloha_10_PO_ZS_MALOSTRANSKA.pdf - 831,92 KB

Základní škola nám. Curieových

UR17_1251_priloha_11_PO_ZS_NAM._CURIEOVYCH.pdf - 885,08 KB

Základní škola Vodičkova

UR17_1251_priloha_12_PO_ZS_VODICKOVA.pdf - 867,40 KB

Mateřská škola Hellichova

UR17_1251_priloha_1_PO_MS_HELLICHOVA.pdf - 840,80 KB

Mateřská škola Letenská

UR17_1251_priloha_2_PO_MS_LETENSKA.pdf - 825,09 KB

Mateřská škola Masná

UR17_1251_priloha_3_PO_MASNA.pdf - 867,80 KB

Mateřská škola Národní

UR17_1251_priloha_4_PO_MS_NARODNI.pdf - 828,07 KB

Mateřská škola Opletalova

UR17_1251_priloha_5_PO_MS_OPLETALOVA.pdf - 836,43 KB

Mateřská škola Pštrossova

UR17_1251_priloha_6_PO_PSTROSSOVA.pdf - 817,83 KB

Mateřská škola Revoluční

UR17_1251_priloha_7_PO_MS_REVOLUCNI.pdf - 779,95 KB

Škola v přírodě a školní jídelna Čestice

UR17_1251_priloha_18_PO_SvP_Cestice.pdf - 817,77 KB

Školní jídelna Jindřišská

UR17_1251_priloha_13_PO_SJ_JINDRISSKA.pdf - 847,21 KB

Školní jídelna Karmelitská

UR17_1251_priloha_14_PO_SJ_KARMELITSKA.pdf - 868,63 KB

Školní jídelna Uhelný trh

UR17_1251_priloha_15_PO_SJ_UHELNY_TRH.pdf - 822,34 KB

Školní jídelna Vojtěšská

UR17_1251_priloha_16_PO_SJ_VOJTESSKA.pdf - 872,84 KB

Školní jídelna Zlatnická

UR17_1251_priloha_17_PO_SJ_ZLATNICKA.pdf - 819,33 KB

Středisko sociálních služeb

UR17_1251_priloha_19_Rozpocet_SSS_na_r._2018_SV_2019_2020.pdf - 764,49 KB

Archiv rozpočtů Městské části Praha 1

Rozpočet městské části

Na této stránce najdete podrobné tabulkové přehledy schválených rozpočtů příjmů a výdajů Městské části Praha 1 od roku 2004 až po letošní rok, od roku 2017 i soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací MČ Praha 1..
9. Žádosti o informace

Informace jsou žadateli poskytovány zveřejněním, ústně, telefonicky a písemně, na základě podané žádosti.

Žádosti o informace můžete podat  v úředních hodinách  na formulářích, které si můžete vyzvednout :

  • v informačních kancelářích Vodičkova 18 a Malá Strana 22
  • podatelně Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18
  • sekretariátech věcně příslušného odboru.

Žádost je podávána na typizovaném formuláři (není ze zákona povinný)

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE

Zadost_o_poskytnuti_informace-formular.doc - 26,00 KB

Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Smernice__o__poskytovani__informaci.doc - 89,50 KB

Přehled žádostí o informace v roce 2018

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 1 - 208

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_1-208.pdf - 1609,69 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 205 - 208

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_205-208.pdf - 287,04 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 197 - 204

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_197-204.pdf - 373,30 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 188 - 196

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_188-196.pdf - 286,41 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 183 - 187

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_183-187.pdf - 212,02 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 176 - 182

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_176-182.pdf - 318,27 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 170 - 175

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_170-175.pdf - 278,58 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 165 - 169

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_165-169.pdf - 301,16 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 158 - 164

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_158-164.pdf - 308,51 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 150 - 157

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_150-157.pdf - 313,84 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 142 - 149

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_142-149.pdf - 313,12 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 137 - 141

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_137-141.pdf - 644,09 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 131 - 136

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_131-136.pdf - 268,54 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 121 - 130

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_121-130.pdf - 326,24 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 111 - 120

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_111-120.pdf - 273,19 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 104 - 110

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_104-110.pdf - 383,96 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 96 - 103

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_96-103.pdf - 276,17 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 81 - 95

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_81-95.pdf - 282,78 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 73 - 80

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_73-80.pdf - 271,15 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 66 - 72

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_66-72.pdf - 219,79 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 59 - 65

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_59-65.pdf - 324,02 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 54 - 58

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_54-58.pdf - 317,39 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 51 - 53

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_51-53.pdf - 200,99 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 39 - 50

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_39-50.pdf - 357,71 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 28 - 38

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_28-38.pdf - 292,40 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 21 - 27

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_21-27.pdf - 284,51 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 15 - 20

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_15-20.pdf - 264,12 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 9 - 14

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_9-14.pdf - 252,39 KB

Přehled poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb. za rok 2018 č. 1 - 8

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2018_1-8.pdf - 277,66 KB

Přehled žádostí o informace v letech 2007 - 2017

Přehled poskytnutých informací za rok 2017

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_1-190.pdf - 4461,82 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2016

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2016_1-197.pdf - 553,00 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2015

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2015_1-162.pdf - 496,35 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2014

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2014_1-120.pdf - 340,35 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2013

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2013_1-105.pdf - 624,47 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2012

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2012_1-46_dopl.pdf - 146,77 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2011

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2011.pdf - 169,37 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2010

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2010.pdf - 105,37 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2009

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2009.pdf - 188,70 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2008

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2008.pdf - 208,20 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2007

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2007.pdf - 146,78 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2006

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2006.pdf - 97,73 KB
10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:
- v úředních hodinách na podacích místech Úřadu městské části Prahy 1
- můžete rovněž využít elektronickou podatelnu úřadu

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu městské části Praha 1se podávají písemně poštou na adresu úřadu - Úřad městské části Praha 1, příslušný odbor, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1. Opravný prostředek je také možno podat osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.

Správní orgán, který vydal příslušné rozhodnutí, je povinen v poučení uvést, zda je možné podat opravný prostředek, v jaké lhůtě je možné tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o opravném prostředku rozhoduje a u kterého správního orgánu se opravný prostředek podává.

Pokud se má právo účastník řízení proti rozhodnutí odvolat, musí v odvolání uvést své jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, jednací číslo rozhodnutí, který odbor rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.

Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, může účastník podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti u nadřízeného správního orgánu.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy

Městská část Praha 1 vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

15. Úhrady za poskytování informací

Úhrady za poskytování informací se řídí níže uvedeným sazebníkem.

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sazebník úhrad za poskytování služby kopírování pro veřejnost

Sazebnik_uhrad_za_poskytovani_informaci_a_kopirovani_od_9-1-2017.pdf - 368,00 KB

Nařízení tajemníka ÚMČ P1 č. 1/2017 - změna nařízení tajemníka ÚMČ P1 č. 4/2014 „Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sazebník úhrad za poskytování služby kopírování pro veřejnost“

Narizeni_tajemnika_UMC_P1_c_1_2017_-_zmena_narizeni_c_4_2014_-_Sazebnik_uhrad.pdf - 204,85 KB
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Magistrát hl. m. Prahy). V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Městskou částí Praha 1 poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytnuti_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017.pdf - 1457,81 KB

Výroční zpráva za rok 2016

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2016.pdf - 1870,32 KB

Výroční zpráva za rok 2015

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2015.pdf - 414,48 KB

Výroční zpráva za rok 2014

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2014.pdf - 415,80 KB

Výroční zpráva za rok 2013

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2013.pdf - 296,22 KB

Výroční zpráva za rok 2012

Vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_za_rok_2012.pdf - 13,59 KB

Výroční zpráva za rok 2011

Vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_za_rok_2011.pdf - 174,96 KB

Výroční zpráva za rok 2010

Vyrocni__zprava_o_poskytovani_informaci_za_rok_2010.doc - 147,50 KB

Výroční zpráva za rok 2009

vyrocni_zprava_za_rok_2009.doc - 166,50 KB

Výroční zpráva 2008

Vyrocni_zprava_2008.doc - 180,00 KB

Výroční zpráva 2007

Vyrocni_zprava_2007.doc - 113,00 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2006

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2006.pdf - 97,73 KB