Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Informace zveřejňované o povinném subjektu dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Název

Městská část Praha 1

2. Důvod a způsob založení
3. Organizační struktura

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 platný od 1.4.2011

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR11_0294 ze dne 15.03.2011
Organizacni_rad_UMC_Praha_1_15_03_2011_UR11_0294_aktualizace_2016.pdf - 370,18 KB

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu MČ Praha 1

Příloha Organizačního řádu schváleného Radou MČ Praha 1 usnesením č. UR11_0294 dne 15.3.2011
Organizacni_rad_15_03_2011_UR11_0294_pusobnost_priloha_aktualizace_2016.pdf - 497,50 KB
4. Kontaktní spojení

Městská část Praha 1
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1
tel.: 221 097 111, 221 097 /linka
e-mail: jmeno.prijmeni@praha1.cz
fax: 222 231 646

ID datové schránky: b4eb2my

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 681/18
115 68 Praha 1

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Informační kancelář- Vodičkova 18, Praha 1, tel.: 221 097 280 nebo 221 097 311
Informační kancelář Malá Strana - Malostranské náměstí 22, Praha 1, tel.: 221 097 200 nebo 221 097 206
Občanské průkazy, cestovní doklady a evidence obyvatel - Navrátilova 9, Praha 1, tel.: 221 097 657 nebo 221 097 689
4.3. Úřední hodiny
4.4 Telefonní čísla

Ústředna: 221 097 111

Telefonní seznam 

4.5 Čísla faxu

222 231 646

4.6 Adresa Internetové stránky
4.7 Adresa e-podatelny

posta@praha1.cz

4.8 Další elektronické adresy
5. Bankovní spojení

19-2000727399/0800 (pokud není ve smlouvě uvedeno jiné číslo účtu)

6. IČ

00063410

7. DČ

CZ00063410

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1 platný od 1.4.2011

Usnesení Rady MČ Praha 1 č. UR11_0294 ze dne 15.03.2011
Organizacni_rad_UMC_Praha_1_15_03_2011_UR11_0294_aktualizace_2016.pdf - 370,18 KB

Působnost a rámcová náplň činnosti útvarů, odborů a pracovišť Úřadu MČ Praha 1

Příloha Organizačního řádu schváleného Radou MČ Praha 1 usnesením č. UR11_0294 dne 15.3.2011
Organizacni_rad_15_03_2011_UR11_0294_pusobnost_priloha_aktualizace_2016.pdf - 497,50 KB

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek

NR2_08_verejne_zakazky.pdf - 646,16 KB
8.2 Rozpočet

Soubory schválených rozpočtů 2017

Změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2017 - příjmy

UZ17_0439_ZR_17_Priloha_18_prijmy.pdf - 24,91 KB

Změna rozpočtu MČ Praha 1 pro rok 2017 - výdaje

UZ17_0439_ZR_17_Priloha_19_vydaje.pdf - 31,24 KB

Navýšení rozpočtu v rámci změny pro rok 2017

UZ17_0439_ZR_17_Priloha_20_navyseni_rozpoctu_HC.pdf - 23,43 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2017 - Příjmy

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2017_PRIJMY.pdf - 70,67 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2017_PRIJMY.xls - 731,00 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2017 - Výdaje

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2017_VYDAJE.pdf - 141,16 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2017_VYDAJE.xls - 765,00 KB

Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2017 - Plán ekonomické činnosti

Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2017_PLAN_EKONOMICKE_CINNOSTI.pdf - 55,01 KB
Rozpocet_MC_Praha_1_pro_rok_2017_PLAN_EKONOMICKE_CINNOSTI.xls - 52,00 KB

Střednědobý výhled MČ Praha 1 do roku 2022

Strednedoby_vyhled_MC_Praha_1_do_roku_2022.pdf - 59,19 KB
Strednedoby_vyhled_MC_Praha_1_do_roku_2022.xls - 35,00 KB

Soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací 2017

Základní škola Brána jazyků

SCH_PO_2017_ZS_Brana_jazyku__Praha_1.pdf - 586,09 KB

Základní škola J.Gutha-Jarkovského

SCH_PO_2017_ZS_J._Gutha-Jarkovskeho__Praha_1.pdf - 587,63 KB

Malostranská základní škola

SCH_PO_2017_Malostranska_ZS__Praha_1.pdf - 575,33 KB

Základní škola nám. Curieových

SCH_PO_2017_ZS_nam._Curieovych__Praha_1.pdf - 579,30 KB

Základní škola Vodičkova

SCH_PO_2017_ZS_Vodickova__Praha_1.pdf - 558,03 KB

Mateřská škola Hellichova

SCH_PO_2017_MS_Hellichova__Praha_1.pdf - 542,61 KB

Mateřská škola Letenská

SCH_PO_2017_MS_Letenska__Praha_1.pdf - 552,82 KB

Mateřská škola Masná

SCH_PO_2017_MS_Masna__Praha_1.pdf - 560,19 KB

Mateřská škola Národní

SCH_PO_2017_MS_Narodni__Praha_1.pdf - 558,46 KB

Mateřská škola Opletalova

SCH_PO_2017_MS_Opletalova__Praha_1.pdf - 548,63 KB

Mateřská škola Pštrossova

SCH_PO_2017_MS_Pstrossova__Praha_1.pdf - 541,55 KB

Mateřská škola Revoluční

SCH_PO_2017_MS_Revolucni__Praha_1.pdf - 558,60 KB

Škola v přírodě a školní jídelna Čestice

SCH_PO_2017_SvP_a_SJ_Cestice.pdf - 565,24 KB

Školní jídelna Jindřišská

SCH_PO_2017_SJ_Jindrisska__Praha_1.pdf - 561,54 KB

Školní jídelna Karmelitská

SCH_PO_2017_SJ_Karmelitska__Praha_1.pdf - 544,96 KB

Školní jídelna Uhelný trh

SCH_PO_2017_SJ_Uhelny_trh__Praha_1.pdf - 565,58 KB

Školní jídelna Vojtěšská

SCH_PO_2017_SJ_Vojtesska__Praha_1.pdf - 561,05 KB

Školní jídelna Zlatnická

SCH_PO_2017_SJ_Zlatnicka__Praha_1.pdf - 564,90 KB

Nemocnice Na Františku

SCH_PO_2017_Nemocnice_Na_Frantisku__Praha_1.pdf - 612,43 KB

Středisko sociálních služeb

SCH_PO_2017_Stredisko_socialnich_sluzeb__Praha_1.pdf - 471,96 KB

Archiv rozpočtů Městské části Praha 1

Rozpočet městské části

Na této stránce najdete podrobné tabulkové přehledy schválených rozpočtů příjmů a výdajů Městské části Praha 1 od roku 2004 až po letošní rok, od roku 2017 i soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací MČ Praha 1..
9. Žádosti o informace

Informace jsou žadateli poskytovány zveřejněním, ústně, telefonicky a písemně, na základě podané žádosti.

Žádosti o informace můžete podat  v úředních hodinách  na formulářích, které si můžete vyzvednout :

  • v informačních kancelářích Vodičkova 18 a Malá Strana 22
  • podatelně Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18
  • sekretariátech věcně příslušného odboru.

Žádost je podávána na typizovaném formuláři (není ze zákona povinný)

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE

Zadost_o_poskytnuti_informace-formular.doc - 26,00 KB

Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Smernice__o__poskytovani__informaci.doc - 89,50 KB

Přehled žádostí o informace v roce 2017

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 152 - 153

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_152-153.pdf - 191,46 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 147 - 151

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_147-151.pdf - 248,84 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 138 - 146

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_138-146.pdf - 346,03 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 135 - 137

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_135-137.pdf - 303,85 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 123 - 134

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_123-134.pdf - 346,50 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 118 - 122

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_118-122.pdf - 360,91 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 111 - 117

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_111-117.pdf - 233,79 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 105 - 110

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_105-110.pdf - 196,83 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 101 - 104

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_101-104.pdf - 195,21 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 96 - 100

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_96-100.pdf - 195,96 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 82 - 95

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_82-95.pdf - 433,60 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 77 - 81

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_77-81.pdf - 323,66 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 71 - 76

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_71-76.pdf - 205,46 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 65 - 70

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_65-70.pdf - 204,83 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 56 - 64

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_56-64.pdf - 218,87 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 49 - 55

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_49-55.pdf - 103,83 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 34 - 48

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_34-48.pdf - 124,34 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 29 - 33

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_29-33.pdf - 98,94 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 20 - 28

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_20-28.pdf - 1852,95 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 13 - 19

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_13-19.pdf - 115,05 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 10 - 12

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_10-12.pdf - 90,83 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2017 č. 1 - 9

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2017_1-9.pdf - 117,45 KB

Přehled žádostí o informace v letech 2007 - 2016

Přehled poskytnutých informací za rok 2016

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2016_1-197.pdf - 553,00 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2015

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2015_1-162.pdf - 496,35 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2014

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2014_1-120.pdf - 340,35 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2013

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2013_1-105.pdf - 624,47 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2012

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2012_1-46_dopl.pdf - 146,77 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2011

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2011.pdf - 169,37 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2010

Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2010.pdf - 105,37 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2009

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2009.pdf - 188,70 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2008

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2008.pdf - 208,20 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2007

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2007.pdf - 146,78 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2006

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2006.pdf - 97,73 KB
10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání je možný:
- v úředních hodinách na podacích místech Úřadu městské části Prahy 1
- můžete rovněž využít elektronickou podatelnu úřadu

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím Úřadu městské části Praha 1se podávají písemně poštou na adresu úřadu - Úřad městské části Praha 1, příslušný odbor, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1. Opravný prostředek je také možno podat osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1.

Správní orgán, který vydal příslušné rozhodnutí, je povinen v poučení uvést, zda je možné podat opravný prostředek, v jaké lhůtě je možné tak učinit, od kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o opravném prostředku rozhoduje a u kterého správního orgánu se opravný prostředek podává.

Pokud se má právo účastník řízení proti rozhodnutí odvolat, musí v odvolání uvést své jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, jednací číslo rozhodnutí, který odbor rozhodnutí vydal a proti čemu se žadatel odvolává.

Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, může účastník podat žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti u nadřízeného správního orgánu.
Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy
14.2 Vydané právní předpisy

Městská část Praha 1 vydává pouze právní akty, které nemají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny) a jiná opatření.

15. Úhrady za poskytování informací

Úhrady za poskytování informací se řídí níže uvedeným sazebníkem.

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sazebník úhrad za poskytování služby kopírování pro veřejnost

Sazebnik_uhrad_za_poskytovani_informaci_a_kopirovani_od_9-1-2017.pdf - 368,00 KB

Nařízení tajemníka ÚMČ P1 č. 1/2017 - změna nařízení tajemníka ÚMČ P1 č. 4/2014 „Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sazebník úhrad za poskytování služby kopírování pro veřejnost“

Narizeni_tajemnika_UMC_P1_c_1_2017_-_zmena_narizeni_c_4_2014_-_Sazebnik_uhrad.pdf - 204,85 KB
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Magistrát hl. m. Prahy). V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností

16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

V současné době nejsou Městskou částí Praha 1 poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2016

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2016.pdf - 1870,32 KB

Výroční zpráva za rok 2015

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2015.pdf - 414,48 KB

Výroční zpráva za rok 2014

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2014.pdf - 415,80 KB

Výroční zpráva za rok 2013

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2013.pdf - 296,22 KB

Výroční zpráva za rok 2012

Vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_za_rok_2012.pdf - 13,59 KB

Výroční zpráva za rok 2011

Vyrocni_zprava_o_poskytovani_informaci_za_rok_2011.pdf - 174,96 KB

Výroční zpráva za rok 2010

Vyrocni__zprava_o_poskytovani_informaci_za_rok_2010.doc - 147,50 KB

Výroční zpráva za rok 2009

vyrocni_zprava_za_rok_2009.doc - 166,50 KB

Výroční zpráva 2008

Vyrocni_zprava_2008.doc - 180,00 KB

Výroční zpráva 2007

Vyrocni_zprava_2007.doc - 113,00 KB

Přehled poskytnutých informací za rok 2006

Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2006.pdf - 97,73 KB