Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Pravidla pro přijetí elektronického podání

  1. E-mailová adresa Elektronické podatelny je: posta@p1.mepnet.cz
  2. Elektronické podání na nosiči dat lze učinit v budově ÚMČ P1 na pracovišti EP.
  3. Přijatelný nosič dat je zatím pouze disketa 3,5 HDD.
  4. Přijatelné formáty dokumentů/příloh jsou následující: dokumenty MS OFFICE 97 a nižší, dále rtf, pdf, jpg, jpeg, gif, html, htm, txt.
  5. Samospouštěcí e-mailové přílohy a soubory budou z bezpečnostních důvodů bez dalšího zkoumání vždy nepřijaty a smazány (exe, bat, vbs, dll, com,….)
  6. Pokud má být součástí vyřízení el. podání i zaslání (odesílateli) orazítkovaných a podepsaných dokumentů, je třeba uvést zpětnou poštovní adresu.
  7. Na každé elektronické podání přes kvalifikovaný certifikát (dle zákona 227/2001 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění, a vládního nařízení 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon a. 227/2001 Sb., o elektronickém podpisu, v platném znění) obdrží odesílatel elektronické potvrzení o přijetí/nepřijetí jeho podání.
  8. V případě, že elektronické podání učiněné přes kvalifikovaný certifikát nepřísluší ÚMČ P1 bude odesílatel vyrozuměn elektronicky (viz. bod 7), nebo bude podání postoupeno orgánu, kterému přísluší a odesílatel bude vyrozuměn (viz. bod 7) o jeho postoupení.