Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

  • Pravidla pro předplacení příspěvku do fondu oprav

    Pravidla_pro_predplaceni_prispevku_do_FO.doc - 71,50 KB

  • Koncept Dohody

    koncept_Dohody.doc - 43,00 KB

Přílohy:

Odkazy:

Související ŽS:

Žádost o předplacení příspěvku do fondu oprav

společenství vlastníků chce požádat MČ Praha 1 o předplacení příspěvku do fondu oprav

Vyřizuje:

Odbor technické a majetková správy - oddělení správy nemovitostí

Kontakt:

tel. 221 097 238

Potřebujete:

  • souhlas 100% ostatních členů společenství vlastníků jednotek (vyjma MČ P1), doložený zápisem ze schůze
  • zápis ze schůze SVJ, na které byla schválena aktuální výše příspěvku do fondu oprav
  • schválený plán oprav, na které bude příspěvek využit
  • výpis z obchodního rejstříku

Správní a místní poplatky: