Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
>
Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Komise

Rada městské části Praha 1 zřídila svým usnesením č. UR14_1731 ze dne 17.12.2014, podle § 101 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, komise jako své iniciativní a poradní orgány. Dále Rada MČ Praha 1 tímto uvedeným usnesením vzala na vědomí existenci Správní rady Nemocnice Na Františku a Programové rady Malostranské besedy s tím, že mají charakter komise Rady MČ Praha 1.

Usnesením č. UR15_0160 ze dne 03.02.2015 jmenovala členy těchto komisí a Správní Rady Nemocnice Na Františku.

Jednání komisí jsou neveřejná a dle Jednacího řádu komisí (schválen usnesením Rady MČ Praha 1 č. UR11_0577 ze dne 10.05.2011, změněn v čl. 3 odst. 5 usnesením č. UR12_0545 ze dne 10.04.2012) se komise svolávají podle potřeby nebo podle předem stanoveného harmonogramu, zpravidla však jednou za 14 dní.
Jednání svolává tajemník komise na pokyn předsedy, který určuje místo, čas a pořad jednání komise.

Dle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, má občan Městské část Praha 1, který dosáhl věku 18 let, právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání komisí rady městské části a pořizovat si z nich výpisy.