Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Základní JRF pro právnickou osobu

  MPO_PO.pdf - 147,58 KB

 • Pokyny k základnímu JRF pro právnickou osobu

  Pokyny----PO-vzor-c--10--_2017-10-01_.doc - 127,50 KB

 • Seznam oborů činnosti náležejících do živnosti volné

  CRM_2015_Seznam_oboru_nalezici_do_zivnosti_volne.pdf - 103,78 KB

 • Odštěpný závod

  MPO_OdstepZavod.pdf - 123,87 KB

 • Příloha - Statutární orgán

  MPO_SOR.pdf - 136,90 KB

 • Příloha - Statutární orgán právnická osoba

  MPO_SOR_PO.pdf - 139,97 KB

 • Příloha - Předmět podnikání

  CRM_2014_Priloha_predmet_podnikani.pdf - 64,42 KB

 • Příloha - Provozovny

  CRM_2014_Priloha_provozovna.pdf - 102,19 KB

 • Příloha - Odpovědný zástupce

  MPO_OZ.pdf - 147,66 KB

 • Prohlášení odpovědného zástupce

  MPO_POZ_1.pdf - 127,09 KB

 • Změnový list

  MPO_ZL.pdf - 149,32 KB

 • Pokyny ke změnovému listu

  Pokyny----ZL-vzor-c--13--_2017-10-01_.doc - 143,00 KB

 • Přihláška k registraci pro právnické osoby (Finanční úřad)

  CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_pravnicke_osoby.pdf - 191,00 KB

 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny (Finanční úřad)

  CRM_2017_FU_Platcovy_pokladny.pdf - 140,43 KB

 • Příloha k přihlášce k registraci - Organizační složky obchodního závodu (Finanční úřad)

  CRM_FU_2015_Priloha_k_prihlasce_k_registraci_Organizacni_slozky_obchodniho_zavodu.pdf - 84,92 KB

 • Příloha k přihlášce k registraci / Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR (Finanční úřad)

  priloha004.pdf - 165,74 KB

 • Oznámení o změně registračních údajů (Finanční úřad)

  CRM_FU_2016_Oznameni-o-zmene-registracnich-udaju.pdf - 105,79 KB

 • Žádost o zrušení registrace (Finanční úřad)

  CRM_FU_2015_Zadost_o_zruseni_registrace.pdf - 100,16 KB

 • Zvláštní příloha pro Finanční úřad

  CRM_FU_2015_Zvlastni_priloha_pro_Financni_urad.pdf - 100,27 KB

Registrace právnických osob

 • zpracovává ohlášení živnosti, rozhoduje o vydání koncese;
 • zpracovává oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi;
 • zpracovává oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti či  pokračování v provozování živosti;
 • provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu;
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele; 
 • plní funkci centrálního registračního místa (CRM)
  1. přijímá přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení (§ 39a, 39b  zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů)
  2. přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů);
 • plní další úkoly stanovené živnostenským zákonem.

Seznam živností

Regulované živnosti a živnost volná

Pokud je k výkonu určité živnosti vyžadováno splnění kvalifikačních předpokladů (např. vzdělání, praxe, profesní pojištění a podobně.) jde o regulovanou živnost. Přehled regulovaných živností naleznete v databázi regulovaných živností (stanovují přílohy 1 až 3 k živnostenskému zákonu). U živnosti volné stačí prokázat splnění pouze všeobecných podmínek (plná svéprávnost a bezúhonnost). Seznam oborů, které náleží do živnosti volné stanovuje příloha č. 4 k živnostenskému zákonu (neregulované činnosti).

Správní poplatky

Poplatky

Správní poplatky na úseku živnostenského podnikání stanovuje položka č. 24 Sazebníku, který je nedílnou přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

 • 1000 Kč za ohlášení živnosti (nebo za přijetí žádosti o koncesi) při vstupu do živnostenského podnikání, 
 • 500 Kč za další ohlášení (nebo za přijetí další žádosti o koncesi) nebo za změnu rozhodnutí o udělení koncese nebo za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost,
 • 100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny,                                                  
 • 50 Kč za přijetí podání kontaktním místem veřejné správy (CzechPoint),
 • 20 Kč za vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku (za každou i započatou stránku),
 • 5 Kč za vydání sestavy z živnostenského rejstříku o údajích o jednom podnikateli.

Poplatek se nevybere za

 • vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku,
 • změnu podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu,
 • schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese,
 • změnu oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Oznamovací povinnosti po zahájení a v průběhu podnikání

Základní registrační povinnost po zahájení podnikání

PO_zakladni_povinnosti.pdf - 430,55 KB

Oznamovací povinnost podnikatelů v průběhu podnikání

(živnostenský úřad)
Oznamovacipovinnost_podnikatelu.pdf - 507,72 KB

Změny, které podnikatel nemusí oznamovat

Podnikatele_nemusi_zivnostenskemu_uradu_oznamovat.pdf - 528,60 KB

Aktuality:

Pozvánka na seminář: vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků
6.12.2018

Pozvánka na seminář: vnitřní trh EU z pohledu malých a středních podniků

Vnitřní trh pohledem malých a středních podniků - seminář se uskuteční 15. ledna 2019, pořadatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Pro výkon profese sam. likvidátora pojistných událostí lze získat živnost
1.12.2018

Pro výkon profese sam. likvidátora pojistných událostí lze získat živnost

Profese samostatných likvidátorů pojistných událostí byla prohlášena za živnost vázanou.

 

Potřebujete vyřídit:

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Mokrá Veronika, Bc. Vedoucí oddělení registrace - žadatelé Q, W, Y, F 221 097 456 Vodičkova 18 320 veronika.mokra@praha1.cz
Balada Lukáš, Bc. Jednotné kontaktní místo 221 097 394 Vodičkova 18 326 lukas.balada@praha1.cz
Dvořáková Hana Referent reg. - žadatelé I, P, K 221 097 415 Vodičkova 18 323 hana.dvorakova@praha1.cz
Karešová Jitka Referent reg.- žadatelé E, J, L, N 221 097 342 Vodičkova 18 323 jitka.karesova@praha1.cz
Kyšerová Jana, Ing. Referent reg. - žadatelé G, H, X, Z, Ž 221 097 169 Vodičkova 18 319 jana.kyserova@praha1.cz
Novák Jan Referent reg.- žadatelé S, Š 221 097 396 Vodičkova 18 320 jan.novak@praha1.cz
Pecníková Eva Referent reg.- žadatelé Č, R, Ř, U, V 221 097 509 Vodičkova 18 324 eva.pecnikova@praha1.cz
Prokopcová Libuše Referent reg.- žadatelé A, CH, O, Ö 221 097 428 Vodičkova 18 319 libuse.prokopcova@praha1.cz
Sladká Jana Referent reg.- žadatelé B, T, Ť, M 221 097 503 Vodičkova 18 323 jana.sladka@praha1.cz
Trampotová Jiřina, Bc. Referent reg.- žadatelé C, D, Ď 221 097 507 Vodičkova 18 319 jirina.trampotova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>