Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Základní JRF pro fyzickou osobu

  MPO_FO.pdf - 152,06 KB

 • Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu

  Pokyny----FO--vzor-c--12--_2017-10-01_.doc - 133,00 KB

 • Seznam oborů činnosti náležejících do živnosti volné

  CRM_2015_Seznam_oboru_nalezici_do_zivnosti_volne.pdf - 103,78 KB

 • Odštěpný závod

  MPO_OdstepZavod.pdf - 123,87 KB

 • Příloha - Předmět podnikání

  CRM_2014_Priloha_predmet_podnikani.pdf - 64,42 KB

 • Příloha - Provozovny

  CRM_2014_Priloha_provozovna.pdf - 102,19 KB

 • Příloha - Odpovědný zástupce

  MPO_OZ.pdf - 147,66 KB

 • Prohlášení odpovědného zástupce

  MPO_POZ_1.pdf - 127,09 KB

 • Změnový list

  MPO_ZL.pdf - 149,32 KB

 • Pokyny ke změnovému listu

  Pokyny----ZL-vzor-c--13--_2017-10-01_.doc - 143,00 KB

 • Příloha pro správu sociálního zabezpečení

  MPO_SSZ_01_01_2019.pdf - 245,62 KB upr-Pokyny-SSZ_-1-opr_.doc - 109,00 KB

 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby (Finanční úřad)

  CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_fyzicke_osoby.pdf - 191,12 KB

 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny (Finanční úřad)

  CRM_2017_FU_Platcovy_pokladny.pdf - 140,43 KB

 • Příloha k přihlášce k registraci - Organizační složky obchodního závodu (Finanční úřad)

  CRM_FU_2015_Priloha_k_prihlasce_k_registraci_Organizacni_slozky_obchodniho_zavodu.pdf - 84,92 KB

 • Oznámení o změně registračních údajů (Finanční úřad)

  CRM_FU_2016_Oznameni-o-zmene-registracnich-udaju(1).pdf - 105,79 KB

 • Žádost o zrušení registrace (Finanční úřad)

  CRM_FU_2015_Zadost_o_zruseni_registrace.pdf - 100,16 KB

 • Zvláštní příloha pro Finanční úřad

  CRM_FU_2015_Zvlastni_priloha_pro_Financni_urad.pdf - 100,27 KB

Registrace fyzických osob

 • zpracovává ohlášení živnosti, rozhoduje o vydání koncese;
 • zpracovává oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi;
 • zpracovává oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti či  pokračování v provozování živosti;
 • provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu;
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele;
 • plní funkci centrálního registračního místa (CRM)
  1. přijímá přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení (§ 39, 39b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
  2. přijímá oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti (§ 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
  3. přijímá přihlášku k důchodovému pojištění (§ 48a č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
  4. přijímá přihlášku k nemocenskému pojištění (§ 11, 13 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
  5. přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
  6. přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb.);
 • plní další úkoly stanovené živnostenským zákonem.

Seznam živností

Regulované živnosti a živnost volná

Pokud je k výkonu určité živnosti vyžadováno splnění kvalifikačních předpokladů (např. vzdělání, praxe, profesní pojištění a podobně.) jde o regulovanou živnost. Přehled regulovaných živností naleznete v databázi regulovaných živností (stanovují přílohy 1 až 3 k živnostenskému zákonu). U živnosti volné stačí prokázat splnění pouze všeobecných podmínek (plná svéprávnost a bezúhonnost). Seznam oborů, které náleží do živnosti volné stanovuje příloha č. 4 k živnostenskému zákonu (neregulované činnosti).

Správní poplatky

Poplatky

Správní poplatky na úseku živnostenského podnikání stanovuje položka č. 24 Sazebníku, který je nedílnou přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, takto:

 • 1000 Kč za ohlášení živnosti (nebo za přijetí žádosti o koncesi) při vstupu do živnostenského podnikání, 
 • 500 Kč za další ohlášení (nebo za přijetí další žádosti o koncesi) nebo za změnu rozhodnutí o udělení koncese nebo za vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost,
 • 100 Kč za vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny,                                                  
 • 50 Kč za přijetí podání kontaktním místem veřejné správy (CzechPoint),
 • 20 Kč za vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku (za každou i započatou stránku),
 • 5 Kč za vydání sestavy z živnostenského rejstříku o údajích o jednom podnikateli.

Poplatek se nevybere za

 • vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku,
 • změnu podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu,
 • schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese,
 • změnu oboru činnosti v rámci živnosti volné.

Oznamovací povinnosti po zahájení a v průběhu podnikání

Základní oznamovací povinnosti po zahájení a v průběhu podnikání

Na živnostenském úřadu můžete požádat o předání přihlášky k daním z příjmu nebo silniční dani (včetně změn údajů v přihlášce nebo zrušení daňové registrace) nebo oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Např. pokud ohlašujete živnost nebo žádáte o koncesi, oznamujete přerušení (pokračování) živnosti, žádáte o zrušení živnostenského oprávnění, můžete požádat o předání informace také dotčeným úřadům (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna). Podrobnosti naleznete zde.

Základní registrační a oznamovací povinnosti po zahájení podnikání

FO_zakladni_povinnosti.pdf - 662,52 KB

Oznamovací povinnost podnikatelů v průběhu podnikání

(živnostenský úřad)
Oznamovacipovinnost_podnikatelu.pdf - 507,72 KB

Změny, které podnikatel nemusí oznamovat

Podnikatele_nemusi_zivnostenskemu_uradu_oznamovat.pdf - 528,60 KB

Aktuality:

Pro výkon profese sam. likvidátora pojistných událostí lze získat živnost
1.12.2018

Pro výkon profese sam. likvidátora pojistných událostí lze získat živnost

Profese samostatných likvidátorů pojistných událostí byla prohlášena za živnost vázanou.

 

Živnost vyřídíte online jednodušeji než nyní: podmínkou je tzv. e-občanka
28.11.2018

Živnost vyřídíte online jednodušeji než nyní: podmínkou je tzv. e-občanka

Portál veřejné správy [www.gov.cz] má ambici stát se místem, kde budou dostupné všechny informace o životních událostech souvisejících s veřejnou správou. Web dále mj. nabídne přehled dostupných online služeb státu, formulářů a tak podobně. Podrobnosti naleznete zde.

Potřebujete vyřídit:

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Mokrá Veronika, Bc. Vedoucí oddělení registrace - žadatelé Q, W, Y, F 221 097 456 Vodičkova 18 320 veronika.mokra@praha1.cz
Balada Lukáš, Bc. Jednotné kontaktní místo 221 097 394 Vodičkova 18 326 lukas.balada@praha1.cz
Dvořáková Hana Referent reg. - žadatelé I, P, K 221 097 415 Vodičkova 18 323 hana.dvorakova@praha1.cz
Karešová Jitka Referent reg.- žadatelé E, J, L, N 221 097 342 Vodičkova 18 323 jitka.karesova@praha1.cz
Kyšerová Jana, Ing. Referent reg. - žadatelé G, H, X, Z, Ž 221 097 169 Vodičkova 18 319 jana.kyserova@praha1.cz
Novák Jan Referent reg.- žadatelé S, Š 221 097 396 Vodičkova 18 320 jan.novak@praha1.cz
Pecníková Eva Referent reg.- žadatelé Č, R, Ř, U, V 221 097 509 Vodičkova 18 324 eva.pecnikova@praha1.cz
Prokopcová Libuše Referent reg.- žadatelé A, CH, O, Ö 221 097 428 Vodičkova 18 319 libuse.prokopcova@praha1.cz
Sladká Jana Referent reg.- žadatelé B, T, Ť, M 221 097 503 Vodičkova 18 323 jana.sladka@praha1.cz
Trampotová Jiřina, Bc. Referent reg.- žadatelé C, D, Ď 221 097 507 Vodičkova 18 319 jirina.trampotova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>