Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • Základní JRF pro fyzickou osobu

  MPO_FO.pdf - 152,06 KB

 • Pokyny k základnímu JRF pro fyzickou osobu

  Pokyny----FO--vzor-c--12--_2017-10-01_.doc - 133,00 KB

 • Seznam oborů činnosti náležejících do živnosti volné

  CRM_2015_Seznam_oboru_nalezici_do_zivnosti_volne.pdf - 103,78 KB

 • Odštěpný závod

  MPO_OdstepZavod.pdf - 123,87 KB

 • Příloha - Předmět podnikání

  CRM_2014_Priloha_predmet_podnikani.pdf - 64,42 KB

 • Příloha - Provozovny

  CRM_2014_Priloha_provozovna.pdf - 102,19 KB

 • Příloha - Odpovědný zástupce

  MPO_OZ.pdf - 147,66 KB

 • Prohlášení odpovědného zástupce

  MPO_POZ_1.pdf - 127,09 KB

 • Změnový list

  MPO_ZL.pdf - 149,32 KB

 • Pokyny ke změnovému listu

  Pokyny----ZL-vzor-c--13--_2017-10-01_.doc - 143,00 KB

 • Příloha pro správu sociálního zabezpečení

  Priloha-pro-spravu-socialniho-zabezpeceni.pdf - 139,17 KB

 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby (Finanční úřad)

  CRM_2017_FU_Prihlaska_k_registraci_pro_fyzicke_osoby.pdf - 191,12 KB

 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny (Finanční úřad)

  CRM_2017_FU_Platcovy_pokladny.pdf - 140,43 KB

 • Příloha k přihlášce k registraci - Organizační složky obchodního závodu (Finanční úřad)

  CRM_FU_2015_Priloha_k_prihlasce_k_registraci_Organizacni_slozky_obchodniho_zavodu.pdf - 84,92 KB

 • Oznámení o změně registračních údajů (Finanční úřad)

  CRM_FU_2016_Oznameni-o-zmene-registracnich-udaju(1).pdf - 105,79 KB

 • Žádost o zrušení registrace (Finanční úřad)

  CRM_FU_2015_Zadost_o_zruseni_registrace.pdf - 100,16 KB

 • Zvláštní příloha pro Finanční úřad

  CRM_FU_2015_Zvlastni_priloha_pro_Financni_urad.pdf - 100,27 KB

Registrace fyzických osob

 • zpracovává ohlášení živnosti, rozhoduje o vydání koncese;
 • zpracovává oznámení změn a doplnění týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení živnosti nebo jako náležitosti žádosti o koncesi;
 • zpracovává oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti či  pokračování v provozování živosti;
 • provádí zápis do živnostenského rejstříku a vydává výpis nebo informuje podnikatele o provedeném zápisu;
 • rozhoduje o zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele;
 • plní funkci centrálního registračního místa (CRM)
  1. přijímá přihlášky k daňové registraci nebo příslušné oznámení (§ 39, 39b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů),
  2. přijímá oznámení zahájení samostné výdělečné činnosti (§ 48 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
  3. přijímá přihlášku k důchodovému pojištění (§ 48a č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů),
  4. přijímá přihlášku k nemocenskému pojištění (§ 11, 13 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů),
  5. přijímá oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení (§ 35 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů),
  6. přijímá oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění (§ 10a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 214/2006 Sb);
 • plní další úkoly stanovené živnostenským zákonem.

Oznamovací povinnosti po zahájení a v průběhu podnikání

Základní oznamovací povinnosti po zahájení a v průběhu podnikání

Na živnostenském úřadu můžete požádat o předání přihlášky k daním z příjmu nebo silniční dani (včetně změn údajů v přihlášce nebo zrušení daňové registrace) nebo oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Např. pokud ohlašujete živnost nebo žádáte o koncesi, oznamujete přerušení (pokračování) živnosti, žádáte o zrušení živnostenského oprávnění, můžete požádat o předání informace také dotčeným úřadům (finanční úřad, správa sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovna). Podrobnosti naleznete zde.

Základní registrační a oznamovací povinnosti po zahájení podnikání

FO_Zakladni_povinnosti_po_zahajeni_podnikani.pdf - 514,23 KB

Oznamovací povinnost podnikatelů v průběhu podnikání

(živnostenský úřad)
Oznamovacipovinnost_podnikatelu.pdf - 507,72 KB

Změny, které podnikatel nemusí oznamovat

Podnikatele_nemusi_zivnostenskemu_uradu_oznamovat.pdf - 528,60 KB

Aktuality:

Samostatní likvidátoři pojistných událostí budou potřebovat živnost
2.5.2018

Samostatní likvidátoři pojistných událostí budou potřebovat živnost

U činnosti dochází ke změně povolovacího a dozorového orgánu.

 

Servis pro svobodná povolání a zájemce o podnikání v EU na jednom místě
24.4.2018

Servis pro svobodná povolání a zájemce o podnikání v EU na jednom místě

Jednotné kontaktní místo plní rovněž roli zprostředkovatele při plnění různých oznamovacích povinností poskytovatelů služeb. Dále se na něj můžete obrátit v případě zájmu o podnikání v jiné členské zemi Evropské unie

Potřebujete vyřídit:

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Mokrá Veronika, Bc. Vedoucí oddělení registrace - žadatelé Q, W, Y, F 221 097 456 Vodičkova 18 320 veronika.mokra@praha1.cz
Balada Lukáš, Bc. Jednotné kontaktní místo 221 097 394 Vodičkova 18 326 lukas.balada@praha1.cz
Dvořáková Hana Referent reg. - žadatelé I, P, K 221 097 415 Vodičkova 18 323 hana.dvorakova@praha1.cz
Karešová Jitka Referent reg.- žadatelé E, J, L, N 221 097 342 Vodičkova 18 323 jitka.karesova@praha1.cz
Kyšerová Jana, Ing. Referent reg. - žadatelé G, H, X, Z, Ž 221 097 169 Vodičkova 18 319 jana.kyserova@praha1.cz
Novák Jan Referent reg.- žadatelé S, Š 221 097 396 Vodičkova 18 320 jan.novak@praha1.cz
Pecníková Eva Referent reg.- žadatelé Č, R, Ř, U, V 221 097 509 Vodičkova 18 324 eva.pecnikova@praha1.cz
Prokopcová Libuše Referent reg.- žadatelé A, CH, O, Ö 221 097 428 Vodičkova 18 319 libuse.prokopcova@praha1.cz
Sladká Jana Referent reg.- žadatelé B, T, Ť, M 221 097 503 Vodičkova 18 323 jana.sladka@praha1.cz
Trampotová Jiřina, Bc. Referent reg.- žadatelé C, D, Ď 221 097 507 Vodičkova 18 319 jirina.trampotova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>