Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Archiv aktualit

Okolí Národního muzea prošlo kompletní revitalizací
17-12-2018

Okolí Národního muzea prošlo kompletní revitalizací

Součástí dlouhodobé rekonstrukce Národního muzea byla také kompletní revitalizace okolí historické budovy i prostoru mezi ní a budovou bývalého Federálního shromáždění a později Rádia Svobodná Evropa, která nyní rovněž patří Národnímu muzeu. Zatímco „Muzejní oáza“ – nové náměstí mezi oběma budovami – byla oficiálně zprovozněna na konci října, náročné úpravy zejména Čelakovského sadů a prostoru za historickou muzejní budovou, financované Prahou 1, končí nyní.
Dny evropského dědictví 2017
17-8-2017

Dny evropského dědictví 2017

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ OPĚT ODEMKNOU BRÁNY PAMÁTEK - Již od roku 1997 Městská část Praha 1 jako člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska každoročně organizuje Dny evropského dědictví (European Heritage Days). I letos Vás srdečně zve na prohlídku památek na svém území. 20. ročník Dnů evropského dědictví tentokrát proběhne ve dnech 9. a 10. září. Zdarma můžete navštívit interiér barokní kaple sv.P.Marie Nanebevzaté a sv.Karla BoromejskéhoUtajenou vyhlídku vzniklou z bývalé věže Hladové zdi, interiér kaple sv. Terezie z Avily a sv.Eliáše, domy v Revoluční a Havelské ulici, fragment Valentinské brány ve sklepení domu Na Kocandě, Památný tis v Rajském dvoře Františkánského kláštera a nově zrekonstruované Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.
Historickým městem 2016 se stal Jičín. Praha 1 byla mezi nejlepšími
18-4-2017

Historickým městem 2016 se stal Jičín. Praha 1 byla mezi nejlepšími

Španělský sál Pražského hradu hostil další ročník prestižní soutěže o „Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón“. Vítězem soutěže, který tak může nést hrdé označení „Historické město 2016“, se stalo město Rumcajse a Albrechta z Valdštejna Jičín. Praha 1 se opět probojovala do finále.
Víkend patřil památkám
3-9-2016

Víkend patřil památkám

Také Městská část Praha 1 se jako člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska připojila k už devatenáctému ročníku Dnů evropského dědictví (European Heritage Days). Milovníci historických památek tak mohli bezplatně navštívit zajímavé soukromé i veřejné památky, a to včetně těch, které nebývají běžně přístupné nebo jsou otevřeny jen příležitostně.
Dny evropského dědictví 2016
19-8-2016

Dny evropského dědictví 2016

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ OPĚT ODEMKNOU BRÁNY PAMÁTEK - Městská část Praha 1 jako člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska od roku 1994 každoročně organizuje Dny evropského dědictví (European Heritage Days) a i letos Vás srdečně zve na prohlídku památek na svém území. Již 19. ročník Dnů evropského dědictví na MČ Praha 1 tentokrát proběhne ve dnech 3. a 4. září. V Praze 1 můžete zdarma navštívit nově obnovený interiér kostela sv. Karla Boromejského, historické podzemí (lapidárium) Betlémské kaple, kostel sv. Michala a bývalý hřbitov (zahrada) V Jirchářích, zahradu i koncertní sál Lichtenštejnského paláce a sklep s rytinou od Jana Slavíčka v ulici Úvoz.
Dny evropského dědictví přilákaly v Praze 1 velké množství návštěvníků
6-9-2015

Dny evropského dědictví přilákaly v Praze 1 velké množství návštěvníků

Možnost prohlédnout si jinak nepřístupné památky v naší městské části si během uplynulého víkendu nenechaly ujít tisíce Pražanů i návštěvníků hlavního města. Městská část Praha 1 zájemcům nabídla celkem sedm objektů – Palác Thurn-Taxisů, opravené gotické sklepy v Nerudově ulici, fragmenty Strahovské brány, kaple ve Vojanových sadech a rotundu sv. Václava na Malostranském náměstí.
Dny evropského dědictví 2015
18-8-2015

Dny evropského dědictví 2015

Na území Městské části Praha 1 se uskuteční o víkendu 5. a 6. září již osmnáctý ročník akce. MČ Praha 1 garantuje v rámci akce zpřístupnění sedmi objektů. Návštěvníci uvidí nově opravené gotické sklepy v Nerudově ulici, drobné sakrální stavby ve Vojanových sadech a rotundu sv. Václava v Profesním domě na Malostranském náměstí. Rotunda sv. Václava bude exkluzivně otevřena k nahlédnutí poprvé od svého znovuobjevení. Pro návštěvníky jsou také připraveny komentované prohlídky palácem Thurn-Taxisů na Malé Straně.
Stavební úpravy ulic Charvátova a Vladislavova
5-3-2015

Stavební úpravy ulic Charvátova a Vladislavova

Na konci roku 2014 byly nově předlážděny komunikace v okolí multifunkčního centra Quadrio, zejména průchodní část Charvátovy ulice směrem na Národní třídu. V kontextu připravované rekonstrukce objektu Jungmannova 21 s možností znovuobnovení veřejného průchodu, plánuje MČ Praha 1 i obnovu dnešního slepého úseku Purkyňovy ulice.
Stavební úpravy Melantrichovy ulice
9-6-2015

Stavební úpravy Melantrichovy ulice

V průběhu května 2015 byla v rámci plnění Programu regenerace dokončena rekonstrukce významné pěší trasy - Melantrichovy ulice, v úseku Kožná - Havelská.
Dny evropského dědictví 2014
27-8-2014

Dny evropského dědictví 2014

Městská část Praha 1 přivítá návštěvníky akce první zářijový víkend 6. a 7. září 2014. Letošní návštěva po zajímavých místech Prahy 1 je obohacena o předvedení technického vybavení Sboru dobrovolných hasičů Praha 1. Průvodcem po zpřístupněných objektech bude orientační mapa, která je součástí zářijového měsíčníku Prahy 1. Zároveň v každém objektu, otevřeném MČ P1, je pro návštěvníky připraven katalog s historií navštíveného místa.
Revitalizace parku Kampa
26-2-2014

Revitalizace parku Kampa

Projekt Revitalizace parku Kampa je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Předmětem projektu Revitalizace parku Kampa je revitalizace a zkvalitnění městského veřejného prostoru na úroveň odpovídající významu, historické podobě a tradicím lokality a současným nárokům na trávení volného času v městském veřejném prostoru.
PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY (PSP)
31-1-2014

PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY (PSP)

Pražské stavební předpisy (PSP) zpracované Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) jsou připraveny na druhé kolo projednání s městskými částmi a s veřejností.

Dny evropského dědictví 2013
16-8-2013

Dny evropského dědictví 2013

Pozvánka na zářijový víkend pro milovníky historie v rámci akce DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ. Městská část Praha 1 přivítá návštěvníky 7. a 8. září od 10:00 do 18:00 hod. Letošní návštěva zajímavých míst Prahy 1 je obohacena o varhanní koncerty a výtvarnou inspiraci. Vaším průvodcem bude orientační mapa, která je součástí zářijového měsíčníku Prahy 1. Zároveň v každém objektu, otevřeném MČ P1, je pro návštěvníky připraven katalog s historií navštíveného místa.
Návrh zadání Metropolitního plánu Prahy
15-3-2013

Návrh zadání Metropolitního plánu Prahy

Útvar rozvoje města zpracoval návrh zadání nového územního plánu Prahy (tzv. Metropolitní plán). Dle příslušných ustanovení zákona 183/2006 Sb. (stavební zákon) je po dobu 30 dnů zveřejněno oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu hlavního města Prahy na úřední desce MHMP i MČ Praha 1. Každý může do 18. dubna 2013 uplatnit své připomínky na adrese: Magistrát hlavního města Prahy, Odbor územního plánu, Jungmannova 35/29, 110 21 Praha 1.
Aktualizace Programu regenerace MČ Praha 1
4-3-2013

Aktualizace Programu regenerace MČ Praha 1

>>> ZDE <<< najdete návrh aktualizace Programu regenerace MČ Praha 1 pro období 2012-2021, který vypracoval Ing. arch. Jan Sedlák ve spolupráci s Oddělením územního rozvoje MČ Praha 1. Jakékoli dotazy a připomínky můžete v termínu do 3.4.2013 uplatnit na e-mailové adrese: jan.brabec@praha1.cz. Došlé připomínky budou vyhodnoceny a eventuelně zapracovány do čistopisu aktualizace Programu, který bude předložen ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha 1.

Dny evropského dědictví 2012
16-8-2012

Dny evropského dědictví 2012

I letos se v sobotu 8. a v neděli 9. září otevřou nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, a to včetně těch, které jsou jinak pro návštěvníky částečně či zcela uzavřeny. Stane se tak v rámci Dnů evropského dědictví – European Heritage Days (EHD), jež si připomene celá Evropa. Do této akce se zapojí již tradičně i Městská část Praha 1 s vybranými památkami na svém území.
„Atlas přístupnosti vybraných objektů na území MČ Praha 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu"
13-8-2012

„Atlas přístupnosti vybraných objektů na území MČ Praha 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu"

Rada městské části Praha 1 na své 23. schůzi dne 12.6.2012 schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na mapování vybraných objektů a vypracování materiálů jako podkladu pro „Atlas přístupnosti vybraných objektů na území MČ Praha 1 pro osoby s omezenou schopností pohybu". 
Granty hl.města Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2013
13-7-2012

Granty hl.města Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2013

Hlavní město Praha usnesením rady hl.města Prahy č.981 ze dne 26.6.2012 vyhlašuje "Granty hl.města Prahy vlastníkům památkově významných objektů na rok 2013". Zásady a formuláře pro žadatele jsou k dispozici ke stažení na internetu na adrese http://pamatky.praha.eu. Termín podávání žádostí je do 30.11.2012.
Program regenerace MPR a MPZ na rok 2012
5-10-2011

Program regenerace MPR a MPZ na rok 2012

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo každoroční dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Termín odevzdání vyplněného anketního dotazníku spolu s příslušnými doklady je nejpozději do 31. 10. 2011!
Dny evropského dědictví 2011
25-8-2011

Dny evropského dědictví 2011

Praha 1 se i letos zapojí do "Dnů evropského dědictv - EHD 2011", díky nimž se každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Národním tématem jsou "Památky - tvůrci panoramatu našich měst a městeček". Městská část Praha 1 zpřístupní ve dnech 10. a 11. září celkem osm objektů.
Výstava "Budoucnost a přítomnost Prahy 1" ukáže studie úprav ulic a náměstí
6-10-2010

Výstava "Budoucnost a přítomnost Prahy 1" ukáže studie úprav ulic a náměstí

Už počtrnácté uspořádá Městská část Praha 1 výstavu s názvem Budoucnost a přítomnost Prahy 1, která představí zejména studie úprav veřejných prostranství na území první městské části. VÝSTAVU BUDE MOŽNÉ ZHLÉDNOUT OD 12. DO 17. ŘÍJNA 2010 V KOMUNIKAČNÍM CENTRU V PASÁŽI UŘADU MČ PRAHA 1, VODIČKOVA 18
Proběhl další ročník Dnů evropského dědictví (EHD)
14-9-2010

Proběhl další ročník Dnů evropského dědictví (EHD)

O víkendu 11. a 12. září 2010 se MČ Praha 1 opět připojila ke konání každoroční akce Dny evropského dědictví (EHD). Již potřinácté měli návštěvníci možnost si prohlédnout veřejnosti běžně nepřístupné objekty.
Program regenerace MPR a MPZ na rok 2011
10-9-2010

Program regenerace MPR a MPZ na rok 2011

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo každoroční dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Termín odevzdání vyplněného anketního dotazníku spolu s příslušnými doklady je nejpozději do 29. 10. 2010!
Dny evropského dědictví 11.-12.9. 2010
30-8-2010

Dny evropského dědictví 11.-12.9. 2010

Během dnů Evropského dědictví (tzv. European Heritage Days) mohou návštěvnící bezplatně nebo za symbolické vstupné navštívit zajímavé, zpravidla běžně nepřístupné památky.
Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn III Územního plánu HMP
27-7-2010

Oznámení o projednání návrhu zadání celoměstsky významných změn III Územního plánu HMP

Zastupitelstvo HMP rozhodlo svým usnesením č. 38/53 ze dne 3.6.2010 o pořízení 9 celoměstsky významných změn Z2746/00 - Z2754/00 ÚP SÚ HMP v samostatném režimu pořizování.
Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje (ZUR)
12-2-2010

Oznámení o vydání Zásad územního rozvoje (ZUR)

Zastupitelstvo hl.m. Prahy na základě usnesení ZHMP č. 32/59 ze dne 17.12.2009 vydalo návrh Zásad územního rozvoje (opatřením obecné povahy č. 8/2009). Se zněním ZUR se můžete seznámit >>>zde<<<.
13. ročník výstavy "Budoucnost a přítomnost Prahy 1" byl zahájen
3-11-2009

13. ročník výstavy "Budoucnost a přítomnost Prahy 1" byl zahájen

Po dvanácti úspěšných ročnících Městská část Praha 1 opět zve všechny své občany i návštěvníky hlavního města na již tradiční výstavu „Budoucnost a přítomnost Prahy 1“ do výstavní síně Akademie věd na Národní třídě. Výstava proběhne v termínu 23.-27. listopadu od 9-18 hod (pondělí 23.11. pouze do 17 hod.) a vstup je zdarma.
Vyhlášení výsledků soutěže "O nejlepší projekt venkovního otevřeného pánského pisoáru"
22-10-2009

Vyhlášení výsledků soutěže "O nejlepší projekt venkovního otevřeného pánského pisoáru"

Rada MČ P1 svým usnesením č. UR09_1044 ze dne 12.10. 2009 oficiálně potvrdila rozhodnutí hodnotící komise, která v průběhu září vybírala vítězný návrh ze 17 doručených přihlášek.
Oznámení o vystavení a veřejném projednání konceptu Územního plánu hlavního města Prahy
19-10-2009

Oznámení o vystavení a veřejném projednání konceptu Územního plánu hlavního města Prahy

Od pondělí 2.11. běží měsíční lhůta pro vystavení konceptu nového územního plánu hl.m. Prahy, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Program regenerace MPR a MPZ
8-10-2009

Program regenerace MPR a MPZ

Ministerstvo kultury ČR vyhlásilo každoroční dotace v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Termín odevzdání vyplněného anketního dotazníku spolu s příslušnými doklady je nejpozději do 30. 10. 2009!
Dny evropského dědictví - 12.-20.9. 2009
24-8-2009

Dny evropského dědictví - 12.-20.9. 2009

Během dnů Evropského dědictví (tzv. European Heritage Days) mohou návštěvnící bezplatně nebo za symbolické vstupné navštívit zajímavé, zpravidla běžně nepřístupné památky.