Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Legislativa:

Odkazy:

Oddělení technicko-provozní

Využití dvorů a vnitrobloků ve vlastnictví MČ Praha 1 k parkování

Městská část Praha 1 je vlastníkem dvorů, které jí byly Statutem hl.m. Prahy svěřeny (dvory a vnitrobloky) na kterých jsou parkována vozidla. Městská část Prahy 1 se snažila na těchto dvorech vymezit parkovací místa a v souladu s platnou legislativou získat veškerá potřebná vyjádření a souhlasy, aby bylo umožněno legitimní parkování vozidel. Bohužel přes veškerou snahu potřebné souhlasy z Magistrátu hl. města Prahy neobdržela.

Na základě takto vzniklé situace Rada Městské části Prahy 1 vzala na vědomí informace o instalaci antiparkovacích sloupků k zamezení parkování vozidel na pozemcích, které jí byly Statutem hl.m. Prahy svěřeny (dvory a vnitrobloky) a je nucena zprovoznit systémy bránící parkování ve vnitroblocích.

Systém bránící parkování bude zprovozněn dne 20.11.2009. Dovolujeme si Vás požádat , aby k uvedenému datu došlo k vyklizení dvorů.

Veškeré podrobnosti včetně příslušných vyjádření k jednotlivým případům naleznete v přílohách.

Nájemci nebytových prostorů, kteří mají přístup nebo příjezd přes dvory, si mohou klíče k antiparkovacím sloupkům vyzvednout po předchozí tel. dohodě u pí. Zdeny Sobotkové (tel.: 221 097 482) nebo pí. Aleny Pokludové (tel.: 221 097 414).

Dvůr Zlatnická 1129/8

Zlatnicka_1129_8.pdf - 135,43 KB

Dvůr Všehrdova 440/7

Vsehrdova_440_7.pdf - 129,77 KB

Dvůr Újezd 412/17

Ujezd_412_17.pdf - 121,16 KB

Dvůr Újezd 404/29

Ujezd_404_29.pdf - 123,53 KB

Dvůr U Půjčovny 953/4

U_Pujcovny_953_4.pdf - 131,58 KB

Dvůr Truhlářská 1099/31

Truhlarska_1099_31.pdf - 134,68 KB

Dvůr Štěpánská 630/53, 55, 57

Stepanska_630_53_55_57.pdf - 135,50 KB

Dvůr Soukenická 1197/7

Soukenicka_1197_7.pdf - 134,10 KB

Dvůr Říční 532/11

Ricni_532_11.pdf - 125,08 KB

Dvůr Pohořelec 111/25

Pohorelec_111_25.pdf - 123,35 KB

Dvůr Mezibranská 578/9

Mezibranska_578_9.pdf - 132,98 KB

Dvůr Liliová 946/14

Liliova_946_14.pdf - 134,43 KB

Dvůr Karmelitská 381/15

Karmelitska_381_15.pdf - 129,04 KB

Dvůr Jeruzalémská 1283/9

Jeruzalemska_1283_9.pdf - 127,45 KB

Aktuality:

18.11.2009

Využití dvorů a vnitrobloků ve vlastnictví MČ Praha 1 k parkování

Městská část Praha 1 je vlastníkem dvorů, které jí byly Statutem hl.m. Prahy svěřeny (dvory a vnitrobloky) na kterých jsou parkována vozidla. Městská část Prahy 1 se snažila na těchto dvorech vymezit parkovací místa a v souladu s platnou legislativou získat veškerá potřebná vyjádření a souhlasy, aby bylo umožněno legitimní parkování vozidel. Bohužel přes veškerou snahu potřebné souhlasy z Magistrátu hl. města Prahy neobdržela.

Na základě takto vzniklé situace Rada Městské části Prahy 1 vzala na vědomí informace o instalaci antiparkovacích sloupků k zamezení parkování vozidel na pozemcích, které jí byly Statutem hl.m. Prahy svěřeny (dvory a vnitrobloky) a je nucena zprovoznit systémy bránící parkování ve vnitroblocích.

Systém bránící parkování bude zprovozněn dne 20.11.2009. Dovolujeme si Vás požádat , aby k uvedenému datu došlo k vyklizení dvorů.
Veškeré podrobnosti včetně příslušných vyjádření k jednotlivým případům naleznete v přílohách zde.

Nájemci nebytových prostorů, kteří mají přístup nebo příjezd přes dvory, si mohou klíče k antiparkovacím sloupkům vyzvednout po předchozí tel. dohodě u pí. Zdeny Sobotkové (tel.: 221 097 482) nebo pí. Aleny Pokludové (tel.: 221 097 414).

Potřebujete vyřídit:

Nejčastěji se ptáte:

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Hudeček Jiří Ved. odd. technicko-provozního 221 097 414 Vodičkova 18 409 jiri.hudecek@praha1.cz
Dekojová Jiřina Prov.technik a koord.SVJ-kat.St.M. a Jos 221 097 412 Vodičkova 18 407 jirina.dekojova@praha1.cz
Hruška Pavel Prov.technik a koord.SVJ-k.Malá S.,Hradč 221 097 488 Vodičkova 18 408 pavel.hruska@praha1.cz
Korfová Miroslava, Bc. Ekonom oddělení 221 097 473 Vodičkova 18 406 miroslava.korfova@praha1.cz
Kulíková Barbora Prov.technik,koord. SVJ-kat.St.M. a Jos. 221 097 783 Vodičkova 18 408 barbora.kulikova@praha1.cz
Malík Milan, PhDr. Provozní technik 221 097 270 Vodičkova 18 407 milan.malik@praha1.cz
Motešická Lýdia Technik domů a koord. SVJ kat. N. Město 221 097 365 Vodičkova 18 407 lydia.motesicka@praha1.cz
Sluková Petra Referent 221 097 137 Vodičkova 18 401 petra.slukova@praha1.cz
Šmejkal Tomáš Prov. technik, koord. SVJ-kat. N. Město 221 097 557 Vodičkova 18 406 tomas.smejkal@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>