Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

 • FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACE

  Zadost_o_poskytnuti_informace-formular.doc - 26,00 KB

 • sazebník úhrad za posyktuní informace podle z.č. 106/1999 Sb.

  SAZEBNIK_UHRAD_upraveny.doc - 29,00 KB

 • Směrnice pro evidenci, správné a včasné projednání stížností, podnětů a petic

  stiznosti_petice_podnety.doc - 82,00 KB

 • Směrnice o postupu při poskytování informací podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

  Smernice__o__poskytovani__informaci.doc - 89,50 KB

 • Přehled žádostí o informace 1 - 44 / 2011

  Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2011_1-44.pdf - 109,46 KB Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2011_1-44.doc - 128,50 KB

 • Výroční zpráva za rok 2010

  Vyrocni__zprava_o_poskytovani_informaci_za_rok_2010.doc - 147,50 KB

 • Přehled poskytnutých informací za rok 2010

  Prehled_poskytnutych_informaci_podle_zakona_c_106_za_rok_2010.pdf - 105,37 KB

 • Výroční zpráva za rok 2009

  vyrocni_zprava_za_rok_2009.doc - 166,50 KB

 • Přehled poskytnutých informací za rok 2009

  Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2009.pdf - 188,70 KB

 • Přehled poskytnutých informací za rok 2008

  Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2008.pdf - 208,20 KB

 • Přehled poskytnutých informací za rok 2007

  Vyrocni_zprava_zadosti_o_poskytovani_informaci_rok_2007.pdf - 146,78 KB

Odkazy:

Oddělení právní, kontroly a stížností

V oblasti právní zajišťuje oddělení právní zastupování MČ Praha 1 před soudy a jinými státními orgány a spolupráci s externími advokátními kancelářemi při zajišťování právních služeb pro MČ Praha 1.

V oblasti stížností vykonává oddělení agendu evidence stížností, podnětů a petic. Znamená to tedy, že na tomto oddělení se zaeviduje každá stížnost nebo petice, která je doručena na Úřad MČ Praha 1. Po zaevidování je daná písemnost předána vždy k vyřízení příslušnému odboru a oddělení vykonává kontrolu, zda bylo na stížnost odpovězeno a zda tak bylo učiněno ve stanovené lhůtě. Více o postupu při vyřizování stížností, podnětů či petic najdete ve směrnici, která je v příloze.

V oblasti stížností oddělení rovněž eviduje každou žádost o poskytnutí informace podle z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. I zde je vždy po zaevidování každá žádost předána k vyřízení příslušnému odboru. Při vyřizování žádostí o poskytnutí informace je oddělení, ostatně jako všechny odbory ÚMČ Praha 1, vázáno výše citovaným zákonem a "Směrnicí o postupu při poskytování informací", kterou rovněž najdete v příloze.

Aktuality:

Nejčastěji se ptáte:

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Dětský Petr, JUDr. Vedoucí odd. právního, kontroly a stíž. 221 097 133 Vodičkova 18 622 petr.detsky@praha1.cz
Doubravová Emilie Referent stížností 221 097 668 Vodičkova 18 504 emilie.doubravova@praha1.cz
Kohoutová Radka, Bc. Referent - veřejné zakázky 221 097 761 Vodičkova 18 502 radka.kohoutova@praha1.cz
Svobodová Petra Asistentka vedoucího odd. 221 097 205 Vodičkova 18 623 petra.svobodova@praha1.cz
Svojtková Vlasta, JUDr. Právník 221 097 691 Vodičkova 18 625 vlasta.svojtkova@praha1.cz
Šibravová Tereza, Mgr. Právník 221 097 279 Vodičkova 18 621 tereza.sibravova@praha1.cz
Turečková Linda, Mgr. Právník 221 097 104 Vodičkova 18 626 linda.tureckova@praha1.cz
Vránová Zuzana, Mgr. Právník 221 097 591 Vodičkova 18 625 zuzana.vranova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>