Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Legislativa:

Odkazy:

Oddělení rozpočtu

Procesy realizované v Oddělení rozpočtu: 

Proces: Tvorba / aktualizace rozpočtu

samospráva

Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

·         Kontrola, doplnění a kompletace návrhu rozpočtu (první finální návrh)

·         Kompletace a příprava návrhu rozpočtu pro předběžné jednání zastupitelstva

·         Úprava, kompletace a příprava rozpočtu ke schválení


Proces: Zpracování čtvrtletního rozboru hospodaření

samospráva

Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

·         Zpracování podkladů pro odbory (tabulky) a předání na odbory

·         Kontrola podkladů a komentářů, doplnění (ve spolupráci s odbory)

·         Kompletace rozboru hospodaření za MČ P1


Proces: Finanční vypořádání účelových dotací za uplynulý rok

samospráva

Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

·         Zpracování podkladů pro odbory (tabulky) a předání na odbory

·         Kompletace finančního vypořádání za MČ P1 a zpracování sumární tabulky

·         Provedení odvodu nespotřebovaných účelových dotací na daný účet


Proces: Zpracování závěrečného účtu

samospráva

Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

·         Příprava podkladů pro závěrečný účet

·         Kompletace závěrečného účtu, vypracování komentářů

Další hlavní činnosti realizované v Oddělení  rozpočtu mimo uvedené procesy:

  • Zaevidování finančních toků na MČ P1
  • Zpracování měsíčních přehledů příjmů, výdajů, dotací, darů, rezerv a JPD
  • Poskytování přehledů dle požadavku

Rozpočet městské části

Na této stránce najdete podrobné tabulkové přehledy schválených rozpočtů příjmů a výdajů Městské části Praha 1 od roku 2004 až po letošní rok, od roku 2017 i soubory schválených rozpočtů příspěvkových organizací MČ Praha 1..

Aktuality:

Praha 1 přijala vyrovnaný rozpočet
18.12.2012

Praha 1 přijala vyrovnaný rozpočet

Zastupitelstvo Městské části Praha 1 schválilo na svém zasedání dne 18. prosince rozpočet na rok 2013. Ten je koncipován jako vyrovnaný a počítá s výdaji i příjmy ve stejné výši, a to cca 770 milionů korun. Pro rozpočet nakonec hlasovalo 24 zastupitelů. 
Rok 2012 bude i na Praze 1 úsporným
20.12.2011

Rok 2012 bude i na Praze 1 úsporným

Praha 1 bude příští rok hospodařit s rozpočtem ve výši 752,4 milionu Kč. Rozhodlo o tom zastupitelstvo první městské části. Schválený rozpočet je o 89 milionů Kč nižší než ten na letošní rok. Konečnou podobu rozpočtu výrazně ovlivnilo seškrtání dotací od hlavního města.

Potřebujete vyřídit:

Nejčastěji se ptáte:

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Braunová Jolana Vedoucí oddělení rozpočtu 221 097 184 Vodičkova 18 501 jolana.braunova@praha1.cz
Kantorová Alena Adina Rozpočtář 221 097 661 Vodičkova 18 501 alena.adina.kantorova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>