Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Oddělení osobních dokladů

Oddělení osobních dokladů vykonává výkon přenesené působnosti na úseku cestovních dokladů, občanských průkazů a evidence obyvatel a je při své činnosti vázáno zákonem č.329/1999 Sb. o cestovních dokladech, č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech a zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel.

Aktuality:

Pozor na změny dokladů od 1. ledna 2016!
10.12.2015

Pozor na změny dokladů od 1. ledna 2016!

Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech účinné od 1. ledna 2016.
Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
10.12.2015

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? Od 1. ledna 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt!
Žádáte o zprostředkování kontaktu? Od 1. ledna 2016 došlo ke zkvalitnění služby!
10.12.2015

Žádáte o zprostředkování kontaktu? Od 1. ledna 2016 došlo ke zkvalitnění služby!

K žádosti o zprostředkování kontaktu je možné připojit důvod pro zprostředkování kontaktu, který bude současně s kontaktními údaji kontaktující osoby sdělen při zprostředkování kontaktu prostřednictvím Ministerstva vnitra kontaktovanému.

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Kafková Danuše Vedoucí oddělení osobních dokladů 221 097 656 Navrátilova 9 003 danuse.kafkova@praha1.cz
Bradlerová Dita Referent osobních dokladů 221 097 491 Navrátilova 9 004 dita.bradlerova@praha1.cz
Hansíková Libuše, Bc. Referent osobních dokladů 221 097 197 Navrátilova 9 003 libuse.hansikova@praha1.cz
Hařovský Vladimír Referent osobních dokladů 221 097 689 Navrátilova 9 003 vladimir.harovsky@praha1.cz
Hrbková Lenka, Bc. Referent osobních dokladů 221 097 762 Navrátilova 9 003 lenka.hrbkova@praha1.cz
Klementová Miroslava Referent osobních dokladů 221 097 117 Navrátilova 9 007 miroslava.klementova@praha1.cz
Řezáč František Referent osobních dokladů 221 097 559 Navrátilova 9 007 frantisek.rezac@praha1.cz
Šimáčková Andrea Referent osobních dokladů 221 097 227 Navrátilova 9 007 andrea.simackova@praha1.cz
Trnavská Lenka Referent osobních dokladů 221 097 657 Navrátilova 9 004 lenka.trnavska@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>