Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Legislativa:

Odkazy:

Oddělení místních příjmů

 

Procesy realizované v Oddělení místních příjmů:

 

Proces: Poplatkové řízení

státní správa

Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

·         Vyplnění a kontrola ohlášení, sdělení poplatkové povinnosti a termínů plateb klientovi

·         Zadání předpisu plateb do systému

·         Zaúčtování platby

Proces: Vymáhání pokut a místních poplatků

státní správa

Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

·         Zaslání výzvy v náhradní lhůtě k zaplacení poplatku / pokuty

·         Zpracování a zaslání Výzvy k součinnosti třetích osob

·         Vystavení exekučního příkazu na účet či mzdu dlužníka

 

Proces: Správní řízení o loteriích a jiných hrách

státní správa

Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

·         Přijetí a posouzení žádosti, sdělení poplatkové povinnosti

·         Kontrola úhrady správního poplatku

·         Vydání rozhodnutí o provozu výherních hracích přístrojů / realizaci tomboly

 

Další hlavní činnosti realizované v Oddělení místních příjmů mimo uvedené procesy:

 

 

·         Účast jako orgán státního dozoru u tombol dle zákona o loteriích

·         Zapečetění kasičky (evidence a dohled nad veřejnými sbírkami)

·         Rozpečetění kasičky a počítání výtěžku (evidence a dohled nad veřejnými sbírkami)

·         Zpracování podkladů pro odvolací řízení na MHMP

 

Aktuality:

Nejčastěji se ptáte:

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Vojtíšková Pavlína Zastupující vedoucí odd. místních příjmů 221 097 312 Vodičkova 18 511 pavlina.vojtiskova@praha1.cz
Aksmanová Eva Správce daní a poplatků 221 097 341 Vodičkova 18 510 eva.aksmanova@praha1.cz
Němečková Marie Referentka 221 097 724 Vodičkova 18 513 marie.nemeckova@praha1.cz
Pobjecká Miroslava Správce daní a poplatků 221 097 439 Vodičkova 18 513 miroslava.pobjecka@praha1.cz
Rachvalová Eva Správce daní a poplatků 221 097 407 Vodičkova 18 513 eva.rachvalova@praha1.cz
Skřivanová Jana Správce daní a poplatků 221 097 413 Vodičkova 18 513 jana.skrivanova@praha1.cz
Tomanová Dana Spr. daní a poplatků-užívání veř. prostr 221 097 284 Vodičkova 18 510 dana.tomanova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>