Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Legislativa:

Oddělení kontrolně správní

Oddělení kontrolně správní zajišťuje výkon živnostenské kontroly podle § 60a a násl. zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání, poskytování služeb podle § 69a a na podmínky provozování živnosti uložené v rozhodnutí o uložení koncese.

Oddělení kontrolně správní dále provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, a kontrolu plnění povinností stanovených zákonem č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Oddělení kontrolně správní vede správní řízení o uložení pokuty, o pozastavení provozování živnosti či o zrušení živnostenského oprávnění.

Informace o výsledcích kontrol

Informace o výsledcích kontrol, ve smyslu zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Informace o výsledcích kontrol v roce 2018

Zprava_o_vysledcich_kontrol_2018.pdf - 359,17 KB

Informace o výsledcích kontrol v roce 2017

Zprava_o_vysledcich_kontrol_2017.pdf - 339,19 KB

Informace o výsledcích kontrol v roce 2016

UMCP1_1562_2017_informace_vysledky_kontrol_ZIO_2016.pdf - 387,99 KB

Informace o výsledcích kontrol v roce 2015

UMCP1_1665_2016_informace_vysledky_kontrol_ZIO_2015.pdf - 388,86 KB

Informace o výsledcích kontrol v roce 2014

UMCP1_726_2015_informace_vysledky_kontrol_ZIO_2014.pdf - 385,66 KB

Omezení prodejní doby

Zákaz prodeje v noční době a ve vyjmenované svátky

Omezení provozu zastaváren v noční době Odkaz na externí web

(bazary, zastavárny, výkupny odpadu)

Omezení prodejní doby ve vyjmenované svátky Odkaz na externí web

(zákaz prodeje ve vyjmenované svátky a omezení prodejní doby na Štědrý den)

Aktuality:

Spotřebitelské právo v praxi pro malé a střední podnikatele
2.10.2018

Spotřebitelské právo v praxi pro malé a střední podnikatele

Nabídka pro malé a střední podnikatele k účasti na vzdělávacím projektu zaměřeném na spotřebitelské právo v praxi – jednoduše, srozumitelně a s praktickými příklady

Soud rozhodl: služby „Uber“ spadají do oblasti dopravy
8.1.2018

Soud rozhodl: služby „Uber“ spadají do oblasti dopravy

Služba navazování kontaktů s neprofesionálními řidiči poskytovaná společností „Uber“ spadá do oblasti dopravy. Členské státy proto mohou upravit podmínky pro poskytování této služby. Službu nelze poskytovat bez licence daného členského státu.

Potřebujete vyřídit:

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Solomonová Kristýna, Mgr. Ing. Vedoucí kontrolně správního oddělení 221 097 366 Vodičkova 18 326 kristyna.solomonova@praha1.cz
Cenigrová Alice Kontrolor živnostenského podnikání 221 097 796 Vodičkova 18 318 alice.cenigrova@praha1.cz
Galban Jaromír Kontrolor živnostenského podnikání 221 097 250 Vodičkova 18 327 jaromir.galban@praha1.cz
Hromádko Ondřej, Mgr. Kontrolor živnostenského podnikání 221 097 375 Vodičkova 18 325 ondrej.hromadko@praha1.cz
Kubíková Běla Kontrolor živnostenského podnikání 221 097 541 Vodičkova 18 318 bela.kubikova@praha1.cz
Suchardová Jana, Ing. Referent správního řízení 221 097 309 Vodičkova 18 316 jana.suchardova@praha1.cz
Šulcová Radka, Bc. Kontrolor živnostenského podnikání 221 097 262 Vodičkova 18 318 radka.sulcova@praha1.cz
Vacová Zuzana, Ing. Kontrolor živnostenského podnikání 221 097 330 Vodičkova 18 zuzana.vacova@praha1.cz
Valhová Petra, Bc. Referent správního řízení 221 097 324 Vodičkova 18 317 petra.valhova@praha1.cz
Veselá Dědková Táňa, Ing. Referent správního řízení 221 097 652 Vodičkova 18 316 tana.dedkova@praha1.cz
Víchová Věra, Ing. Kontrolor živnostenského podnikání 221 097 307 Vodičkova 18 318 vera.vichova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>