Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Legislativa:

Odkazy:

Oddělení investiční

 UPOZORNĚNÍ:

INVESTIČNÍ ODDĚLENÍ (KAS OIN)
přestěhováno do kanceláří
v Jungmannově ulici č. 7

( mezi Divadlem Kalich a bývalou cukrárnou) .

Korespondenční i fakturační adresa zůstává:

Městská část Praha 1
Úřad městské části Praha 1
Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Veškerá telefonní čísla zůstávají stejná.

Investiční oddělení je zřízeno pro oblast investiční výstavby (tj. přípravu a realizaci investic a vnějších oprav) pro úřad Městské části Praha 1, financované z prostředků MČ Praha 1, kde investorem nebo spoluinvestorem je MČ Praha 1 v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními normami MČ Praha 1.

a) Agenda investic MČ, vyjma investic svěřených jiným pracovištím

• zpracování návrhy investičních záměrů MČ P1
• spolupracuje s ostatními útvary, odbory a uvolněnými radními na tvorbě rozpočtu a rozpočtového výhledu MČ
• příprava a realizace investiční akce
• kontrola dodavatele při realizaci investiční akce
• reklamační řízení akce
• řízení o předání investice do majetku MČ
• předávání podkladů pro zavedení investičního majetku do evidence majetku MČ

b) Agenda finanční v oblasti investic

• tvorba objednávek
• kontrola daňových dokladů (faktur, dodacích listů; jejich formálnost, oprávněnost apod.)
• kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření
• zajištění zavedení daňových dokladů do účetní evidence a zajištění plnění vyplývajících z daňových dokladů (nebo smluvních ujednání zakládajících povinnost finančního plnění)
• podklady pro majetkovou účtárnu k vedení evidence majetku pořízeného v rámci investic.

c) Agenda výběrových řízení v oblasti investic, vyjma investic svěřených jiným pracovištím

Investiční plán pro rok 2010 - vybrané akce

Aktuality:

Revitalizace zahrady V Jirchářích
13.10.2015

Revitalizace zahrady V Jirchářích

Městská část Praha 1 získala usnesením Zastupitelstva HMP č. 41/83 ze dne 11. 9. 2014 dotaci na realizaci projektu Revitalizace zahrady V Jirchářích. Cílem projektu bylo revitalizací zajímavé lokality v centru Prahy dosáhnout její přeměny na kvalitní městský veřejný prostor sloužící širokému spektru uživatelů. Realizací projektu došlo k revitalizaci veřejně přístupné zahrady na území městské části Praha 1 o celkové rozloze 439 m2.
Bytový dům v Lodecké obdržel významnou cenu
19.5.2011

Bytový dům v Lodecké obdržel významnou cenu

AKTUALIZOVÁNO- NOVÉ VIDEO! Prestižní ocenění „Grand Prix architektů – Národní cena za architekturu 2011“ získala stavba bytového domu s malometrážními byty a tělocvičnou v Lodecké ulici v Praze 1. Dům projektoval architekt Petr Burian ve spolupráci s Janem Davidem a Petrem Malinským z ateliéru DaM. Investorem domu byla Městská část Praha 1.

Potřebujete vyřídit:

Nejčastěji se ptáte:

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Dvořák Jakub, Ing. Vedoucí oddělení investic 221 097 297 Jungmannova 7 přízemí jakub.dvorak@praha1.cz
Dostálová Vendulka Ekonom - asistent 221 097 790 Jungmannova 7 přízemí vendulka.dostalova@praha1.cz
Olbrich Tomáš, Ing. Investiční technik 221 097 328 Jungmannova 7 přízemí tomas.olbrich@praha1.cz
Pavelka Miroslav Investiční technik 221 097 178 Jungmannova 7 přízemí miroslav.pavelka@praha1.cz
Schürrer Karel Investiční technik, zástupce ved. odd. 221 097 494 Jungmannova 7 přízemí karel.schurrer@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>