Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Legislativa:

Odkazy:

Oddělení interního auditu

Činnost oddělení vychází ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Oddělení zabezpečuje pro vedoucího orgánu veřejné správy, starostu, výkon interního auditu v rámci ÚMČ P1 a veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací, zřízených MČ P1 a u příjemců veřejné finanční podpory z prostředků, poskytovaných MČ P1 – dotací, grantů, příspěvků na činnost a dalších forem finanční podpory. Slouží k mapování dodržování zákonů v oblasti hospodaření s veřejnými prostředky, k včasnému podávání informací a podkladů pro rozhodování starostovi a jeho prostřednictvím RMČ P1.

a) Agenda interního auditu ve smyslu zákona o finanční kontrole

• zpracování střednědobého plánu auditní činnosti
• zpracování ročního plánu auditní činnosti
• audity finanční, výkonů a systémů
• zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol MČ P1
• zpracování Zprávy o výsledcích finančních kontrol pro MF ČR za MČ P1

b) Agenda veřejnoprávní kontroly ve smyslu zákona o finanční kontrole

• zpracování střednědobého plánu veřejnosprávních kontrol
• zpracování ročního plánu kontrolní činnosti
• provádění veřejnosprávních kontrol u PO zřízených MČ P1
• provádění veřejnosprávních kontrol u příjemců veřejné finanční podpory

Aktuality:

Potřebujete vyřídit:

Nejčastěji se ptáte:

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Vaněčková Vladimíra Pověř. zastupováním vedoucího IA 221 097 362 Vodičkova 18 526 vladimira.vaneckova@praha1.cz
Fojtová Eva Veřejnosprávní kontrola 221 097 115 Vodičkova 18 526 eva.fojtova@praha1.cz
Hrášková Jana, Ing. Veřejnosprávní kontrola 221 097 111 Vodičkova 18 525 jana.hraskova@PRAHA1.CZ
Válková Martina, Bc. Veřejnosprávní kontrola 221 097 495 Vodičkova 18 525 martina.valkova@praha1.cz
Vrabcová Lenka, Ing. Veřejnosprávní kontrola 221 097 464 Vodičkova 18 525 lenka.vrabcova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>