Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Legislativa:

Odkazy:

Oddělení účetnictví hlavní činnosti

Procesy realizované v Oddělení finanční a materiálové účtárny

Proces: Úhrada faktur a platebních poukazů z hlavní činností

samospráva

Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

·         Kontrola rozpočtové skladby nákladů z faktury, označení na průvodce

·         Doplnění data splatnosti do systému

·         Provedení úhrady faktur a platebních poukazů (hromadný příkaz)

 

Proces: Zúčtování tuzemských služebních cest

samospráva

Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

·         Evidence cestovního příkazu a zadání údajů do systému

·         Kontrola rozpočtové skladby nákladů, označení na cestovním příkaze

·         Vystavení výdajového pokladního dokladu

 

Proces: Provedení inventarizace majetku a závazků

samospráva

Charakteristika procesu – hlavní činnosti:

·         Provedení fyzické a dokladové inventury po odborech

·         Projednání výsledků inventarizace a určení nápravných opatření

·         Zaúčtování inventarizačních rozdílů

 

Další hlavní činnosti realizované v Oddělení finanční a materiálová účtárna mimo uvedené procesy:

 

·         Zpracování a zaúčtování rozpočtových příjmů z hlavní činnosti

·         Zpracování a zaúčtování rozpočtových výdajů z hlavní činnosti

·         Zaúčtování rozpočtových příjmů a výdajů z hlavní činnosti

·         Zpracování měsíční / čtvrtletní / roční účetní uzávěrky

·         Zpracování souhrnných výkazů pro čtvrtletní / roční účetní uzávěrku

·         Zavedení do evidence majetku MČ

·         Vyřazení z evidence majetku MČ

·         Zpracování ročního výkazu přírůstku a úbytku majetku pro „statistiku Brno“

·         Zaúčtování dotací v rámci JPD

·         Proúčtování a proplacení v rámci JPD (vč. návštěvy banky)

·         Založení / zrušení účtu k JPD (vč. vytvoření podpisových vzorů)

·         Proúčtování mzdových prostředků a vytvoření sestav dle středisek

·         Odúčtování mimomzdových prostředků a převody mezd týkající se JPD

Aktuality:

Potřebujete vyřídit:

Nejčastěji se ptáte:

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Niedobová Hana Vedoucí oddělení účetnictví HČ 221 097 271 Vodičkova 18 509 hana.niedobova@praha1.cz
Césarová Simona Účetní 221 097 264 Vodičkova 18 507 simona.cesarova@praha1.cz
Horáková Hana Pokladní-odborný referent, účetní 221 097 181 Vodičkova 18 022 hana.horakova@praha1.cz
Koštejnová Petra Účetní-likvidace faktur 221 097 686 Vodičkova 18 507 petra.kostejnova@praha1.cz
Mandousová Jaroslava Účetní-příjmy 221 097 335 Vodičkova 18 508 jaroslava.mandousova@praha1.cz
Roháčková Kateřina Pokladní-odborný referent, účetní 221 097 192 Vodičkova 18 022 katerina.rohackova@praha1.cz
Rýparová Ludmila Pokladní-odborný referent, účetní 221 097 174 Vodičkova 18 022 ludmila.ryparova@praha1.cz
Vrtišková Monika Pokladní-odborný referent, účetní 221 097 175 Vodičkova 18 022 monika.vrtiskova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>