Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Legislativa:

Odkazy:

Oddělení dopravně-komunikační

Dopravně komunikační oddělení vydává zejména rozhodnutí k provádění stavebních prací na pozemních komunikacích a umístění stavebních záborů, k připojení objektu k místní komunikaci a pro audiovizuální tvorbu, stanovuje místní a přechodnou úpravu silničního provozu (dopravní značení, dopravní zařízení) a vyjadřuje se k projektovým dokumentacím z hlediska dopravy. Dále vydává parkovací karty do Zóny placeného stání pro území MČ P1.

Aktuality:

Komplexní úklid komunikací - jaro 2019
12.3.2019

Komplexní úklid komunikací - jaro 2019

Během osmi víkendů od soboty 6. dubna 2019 (termíny 6.4. a 7.4.2019, 13.4. a 14.4.2019, 27.4. a 28.4.2019, 11.5. a 12.5.2019, 18.5. a 19.5. 2019, 25.5. a 26.5.2019, 1.6. a 2.6.2019, 8.6. a 9.6.2019, čas 08:00 - 15:00 hod.) proběhne na celém území Městské části Praha 1 jarní etapa komplexního úklidu komunikací - chodníků a vozovek (KÚK). Radnice se bude snažit, aby byl plošný úklid všech komunikací proveden co nejpečlivěji, bohužel řada bezohledných řidičů její práci značně komplikuje. Respektujte proto, prosíme, příslušné pokyny a dopravní značení. 
Komplexní úklid komunikací - podzim 2018
21.8.2018

Komplexní úklid komunikací - podzim 2018

Během sedmi víkendů od soboty 8. září 2018 (termíny 8.9. - 9.9.2018, 15.9. - 16.9.2018, 22.9. - 23.9.2018, 29.9.2018 - 30.9.2018, 6.10. - 7.10.2018, 13.10. - 14.10.2018, 20.10. - 21.10.20187, čas 08:00 - 15:00 hod.) proběhne na celém území Městské části Praha 1 podzimní etapa komplexního úklidu komunikací - chodníků a vozovek (KÚK)

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Málková Zuzana Vedoucí odd. dopravně komunikačního 221 097 390 Vodičkova 18 415 zuzana.malkova@praha1.cz
Hanuš Vladimír Zábory veř.prostr.-N.Město,St.Město,Jos. 221 097 314 Vodičkova 18 417 vladimir.hanus@praha1.cz
Haučnerová Jaromíra Karty ZPS 221 097 176 Vodičkova 18 022 jaromira.haucnerova@praha1.cz
Kotlár Pavel Dopravní značení, audiovizuální tvorba 221 097 386 Vodičkova 18 416 pavel.kotlar@praha1.cz
Louthanová Kateřina Vyjádření k projektové dokumentaci 221 097 347 Vodičkova 18 418 katerina.louthanova@praha1.cz
Michal Miloš Karty ZPS 221 097 180 Vodičkova 18 022 michal.milos@praha1.cz
Soukup Štěpán Vyjádření k projektové dokumentaci 221 097 347 Vodičkova 18 418 stepan.soukup@praha1.cz
Straka Pavel, Ing. Dlouhodobé vjezdy na pěší zónu 221 097 798 Vodičkova 18 418 pavel.straka@praha1.cz
Šimurka Julius, Ing. Karty ZPS 221 097 179 Vodičkova 18 022 julius.simurka@praha1.cz
Vacková Denisa, Bc. Krátkodobé vjezdy na pěší zónu 221 097 349 Vodičkova 18 416 denisa.vackova@praha1.cz
Žákovský Marek, Mgr. Ing. Krátkodobé vjezdy na pěší zónu 221 097 349 Vodičkova 18 416 marek.zakovsky@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>