Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

Legislativa:

Odkazy:

Oddělení dopravně-komunikační

Dopravně komunikační oddělení vydává zejména rozhodnutí k provádění stavebních prací na pozemních komunikacích a umístění stavebních záborů, k připojení objektu k místní komunikaci a pro audiovizuální tvorbu, stanovuje místní a přechodnou úpravu silničního provozu (dopravní značení, dopravní zařízení) a vyjadřuje se k projektovým dokumentacím z hlediska dopravy. Dále vydává parkovací karty do Zóny placeného stání pro území MČ P1.

Aktuality:

Komplexní úklid komunikací - podzim 2018
21.8.2018

Komplexní úklid komunikací - podzim 2018

Během sedmi víkendů od soboty 8. září 2018 (termíny 8.9. - 9.9.2018, 15.9. - 16.9.2018, 22.9. - 23.9.2018, 29.9.2018 - 30.9.2018, 6.10. - 7.10.2018, 13.10. - 14.10.2018, 20.10. - 21.10.20187, čas 08:00 - 15:00 hod.) proběhne na celém území Městské části Praha 1 podzimní etapa komplexního úklidu komunikací - chodníků a vozovek (KÚK)
Komplexní úklid komunikací - jaro 2018
7.4.2018

Komplexní úklid komunikací - jaro 2018

Během osmi jarních víkendů od soboty 7.dubna 2018 (termíny 7.4. - 8.4.2018, 14.4. - 15.4.2018, 21.4. - 22.4.2018, 28.4. - 29.4.2018, 12.5. - 13.5.2018, 19.5. - 20.5.2018, 26.5. - 27.5.2018, 2.6. - 3.6.2018, čas 08:00 - 15:00 hod.) proběhne na celém území Městské části Praha 1 jarní etapa komplexního úklidu komunikací - chodníků a vozovek.

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Málková Zuzana Vedoucí odd. dopravně komunikačního 221 097 390 Vodičkova 18 415 zuzana.malkova@praha1.cz
Hanuš Vladimír Zábory veř.prostr.-N.Město,St.Město,Jos. 221 097 314 Vodičkova 18 417 vladimir.hanus@praha1.cz
Haučnerová Jaromíra Karty ZPS 221 097 176 Vodičkova 18 022 jaromira.haucnerova@praha1.cz
Kotlár Pavel Dopravní značení, audiovizuální tvorba 221 097 386 Vodičkova 18 416 pavel.kotlar@praha1.cz
Louthanová Kateřina Vyjádření k projektové dokumentaci 221 097 347 Vodičkova 18 418 katerina.louthanova@praha1.cz
Pokorný Roman, Ing. Karty ZPS 221 097 180 Vodičkova 18 022 roman.pokorny@praha1.cz
Soukup Štěpán Vyjádření k projektové dokumentaci 221 097 347 Vodičkova 18 418 stepan.soukup@praha1.cz
Straka Pavel, Ing. Dlouhodobé vjezdy na pěší zónu 221 097 798 Vodičkova 18 418 pavel.straka@praha1.cz
Šimurka Julius, Ing. Karty ZPS 221 097 179 Vodičkova 18 022 julius.simurka@praha1.cz
Vacková Denisa, Bc. Krátkodobé vjezdy na pěší zónu 221 097 349 Vodičkova 18 416 denisa.vackova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>