Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Formuláře:

  • Žádost o nájem bytu ze sociální rezervy

    Zadost_o_najem_bytu_ze_socialni_rezervy.pdf - 23,00 KB Zadost_o_najem_bytu_ze_socialni_rezervy.xls - 37,00 KB

Legislativa:

Odkazy:

Oddělení bytů a nebytových prostor

Oddělení bytů a nebytových prostor vede kompletní agendu bytů (dále jen B) a nebytových prostorů (dále jen NP) , uzavírá nájemní smlouvy, ukončuje nájemní vztah dohodou či výpovědí, eviduje B a NP, vede evidenci všech nájemců v nemovitostech svěřených MČ P1, vede agendu veřejného výběrového řízení na pronájem B a NP, připravuje veškeré podklady na veřejná výběrová řízení ve věci pronájmu prostor, podklady pro permanentní vývěsku aj., vč. uzavírání nájemních smluv ve spolupráci s právním oddělení kanceláře starosty, prověřuje žádosti o souhlas s dohodou o výměně bytů, přivoluje ke směnám B v domech svěřených MČ P1, připravuje příslušné nájemní smlouvy, posuzuje vznik zákonného nároku na přechod nájmu, vydává osvědčení o přechodu práva užívání B v domech svěřených MČ P, připravuje příslušné nájemní smlouvy, vydává stanoviska k žádostem o podnájem v domech svěřených MČ P1, připravuje a předkládá k podpisu nájemní smlouvy na B v nemovitostech svěřených MČ P1, předkládá návrhy na poskytnutí bytových náhrad, navrhuje zahájení soudních sporů a žalob na vyklizení B a NP, vymáhání dluhů nájemného za prostory, a to na základě podkladů od finančního odboru (dále jen FIN), v případech důvodů k žalobě na souhlas soudu s výpovědí dává okamžitě návrh na podání žaloby, vyjadřuje se v soudních sporech k bytovým záležitostem, na základě podkladů FIN podává výzvy dlužníkům nájemného, po urgenci a nezaplacení předává právnímu oddělení kanceláře starosty, účastní se převzetí a protokolárních předání B a NP, a to za přítomnosti správce domu a pracovníka oddělení provozně technického OTMS, přebírá prostory, přijímá žádosti o sloučení prostor, připravuje smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu bytu v souladu s rozhodnutím Rady MČ Praha 1, zajišťuje výběrová řízení na pronájem B za „smluvní nájemné“, včetně zajištění prohlídek,  provádí místní šetření v B a NP (využití apod.) a účastní se místních šetřeních podle požadavků jiných odborů, přešetřuje neužívání či zneužívání B a NP, připravuje veškeré podklady pro jednání Rady MČ Praha 1 a Zastupitelstva MČ Praha 1, jednání komisí (komise obecního majetku a komise sociální). Připravuje podklady pro jednání příslušnému zástupci starosty MČ Praha 1.

Aktuality:

Pomoc při placení nájmů - vedení Prahy 1 zmírní dopady deregulace
1.9.2011

Pomoc při placení nájmů - vedení Prahy 1 zmírní dopady deregulace

Od 1.listopadu se bude zvedat nájemné v obecních bytech MČ Praha 1. Občanům, kteří by díky svým nízkým příjmům byli těmito dopady deregulace nájemného citelně zasaženi, nabízí radnice finanční příspěvek. Požádat si o něj ale mohou i ti, kteří žijí v bytech v soukromém vlastnictví.  O finanční pomoc mohou žádat nájemci obývající obecní či státní byt nebo byt soukromého majitele, ve kterém je nájemné stanoveno v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu.  Více podrobností naleznete v tomto článku.
V obecních bytech Prahy 1 stoupne nájemné
1.6.2011

V obecních bytech Prahy 1 stoupne nájemné

Zastupitelstvo Městské části Praha 1 rozhodlo na svém úterním zasedání, že využije zákonem danou možnost a částečně zvýší nájemné v obecních bytech. Radnice ale ze sociálních důvodů nevyužije maximálně možný nárůst, ale jen jeho čtyřicet procent. V posledním čtvrtletí letošního roku tak bude činit nájemné v bytech první kategorie 95,18 korun za m2 a v bytech druhé kategorie 89,38 korun za m2.

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Perlíková Drdová Jana Vedoucí odd. bytů a nebytových prostor 221 097 327 Vodičkova 18 403 jana.perlikova.drdova@praha1.cz
Beranová Lucie, DiS. Katastr Nové Město (část) 221 097 368 Vodičkova 18 405 lucie.beranová@praha1.cz
Křečková Jana Katastr Staré Město (část) 221 097 319 Vodičkova 18 402 jana.kreckova@praha1.cz
Netymachová Miloslava Katastr Nové Město (část), výběr. řízení 221 097 535 Vodičkova 18 402 miloslava.netymachova@praha1.cz
Semerádová Ludmila Katastr Nové Město (část) 221 097 461 Vodičkova 18 404 ludmila.semeradova@praha1.cz
Severová Jitka Domy ve spoluvlastnictví 221 097 322 Vodičkova 18 404 jitka.severova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>