Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Aktuality:

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018
12-4-2018

Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

Zastupitelstvo MČ Praha 1 schválilo dne 10.4.2018 usnesením číslo UZ18_0567 přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018.
Vyhlášení výběrového řízení dotačního programu "A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast" a "B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018"
10-1-2018

Vyhlášení výběrového řízení dotačního programu "A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast" a "B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018"

Městská část Praha 1 vyhlašuje na základě usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR18_0006 ze dne 9.1.2018 výběrové řízení dotačního programu s názvem "A. Jednička pro rok 2018 - sociální oblast" a "B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018".

 

Odbor zabezpečuje výkon přenesené působnosti v oblasti sociálních věcí v rámci Statutu hlavního města Prahy. Provádí sociálně právní ochranu dětí a mládeže. Zajišťuje poradenskou a výchovnou činnost spojenou s terénní prací, sociální prevenci a prevenci kriminality. Ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového zabezpečení.
Poskytuje poradenské a konzultační služby občanům Prahy 1 v nepříznivé sociální situaci.
Dále zabezpečuje výkon samostatné působnosti v oblasti sociální práce v péči o seniory a zdravotně postižené občany, v oblasti bytů ze sociální rezervy a obytných místností v bytovém domě MČ Praha 1, v oblasti pohřebnictví; zajišťuje specializované sociální služby pro společensky nepřizpůsobivé občany. Spolupracuje s MHMP při plánování sociálních služeb, řešení problematiky užívání návykových látek a bezdomovectví. Plní zřizovatelskou funkci k příspěvkové organizaci Středisko sociálních služeb.

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Ing. Renata Banzetová Vedoucí odboru OSZ renata.banzetova@praha1.cz 221097351 301

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Banzetová Renata, Ing. Vedoucí odboru OSZ 221 097 351 Vodičkova 18 301 renata.banzetova@praha1.cz
Varga Ladislav, Mgr. DiS. Koordinátor protidrog. pol. a bezdomov. 221 097 580 Vodičkova 18 312 ladislav.varga@praha1.cz
Vitnerová Hana, Mgr. Vedoucí odd. péče o rodinu a děti 221 097 353 Vodičkova 18 305 hana.vitnerova@praha1.cz
Granátová Denisa, DiS. Sociální pracovnice 221 097 359 Vodičkova 18 307 denisa.granatova@praha1.cz
Hrychová Barbora, Bc. DiS. Sociální pracovnice 221 097 404 Vodičkova 18 307 barbora.hrychova@praha1.cz
Machová Martina, DiS. Sociální pracovnice 221 097 759 Vodičkova 18 311 martina.machova@praha1.cz
Švástová Simona, DiS. Sociální pracovnice 221 097 515 Vodičkova 18 305 simona.svastova@praha1.cz
Urbánková Štěpánka Sociální pracovnice 221 097 436 Vodičkova 18 308 stepanka.urbankova@praha1.cz
Vyčichlová Lucie, Bc. Sociální pracovnice 221 097 498 Vodičkova 18 308 lucie.vycichlova@praha1.cz
Pěnkava Pavel, PhDr. Vedoucí odd. sociální prevence 221 097 149 Karolíny Světlé 7 001 pavel.penkava@praha1.cz
Kakosová Petra, Mgr. DiS. Sociální kurátor 221 097 165 Karolíny Světlé 7 001 petra.kakosova@praha1.cz
Novotný Ivan, MUDr. Sociální kurátor 221 097 167 Karolíny Světlé 7 001 ivan.novotny@praha1.cz
Kulhánková Květoslava, Ing. Vedoucí odd. sociální pomoci 221 097 345 Vodičkova 18 303 kvetoslava.kulhankova@praha1.cz
Čupáková Mária Referentka pro oblast zdravotnictví 221 097 218 Vodičkova 18 300 maria.cupakova@praha1.cz
Dušková Eva Referent odd. sociální pomoci 221 097 465 Vodičkova 18 304 eva.duskova@praha1.cz
Fajnorová Mária Referent odd. sociální pomoci 221 097 492 Vodičkova 18 304 maria.fajnorova@praha1.cz
Jirasová Olga Referent odd. sociální pomoci 221 097 220 Vodičkova 18 313 olga.jirasova@praha1.cz
Kadlec Michal, Ing. DiS. Ekonom - rozpočtář 221 097 431 Vodičkova 18 312 michal.kadlec@praha1.cz
Kutá Věra, Bc. Vedoucí odd. sociální péče a služeb 221 097 447 Vodičkova 18 310 vera.kuta@praha1.cz
Lukešová Eva Sociální pracovnice 221 097 597 Vodičkova 18 309 eva.lukesova@praha1.cz
Neubauerová Dana Veřejný opatrovník 221 097 305 Vodičkova 18 315 dana.neubauerova@praha1.cz
Telínová Gabriela, Mgr. DiS. Sociální pracovnice 221 097 477 Vodičkova 18 309 gabriela.telinova@praha1.cz
Vokálková Miluše, Mgr. Sociální pracovnice 221 097 452 Vodičkova 18 314 miluse.vokalkova@praha1.cz
Vystrčilová Lenka Referent 221 097 1352 Vodičkova 18 310 lenka.vystrcilova@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>