Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Odbor občansko správních agend

Odbor občansko správních agend vykonává státní správu v rámci přenesené působnosti na úseku: ověřování podpisu a shody originálu s kopií, přihlašování občanů k trvalému pobytu a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů, projednávání přestupků. V rámci projektu CZECH POINT poskytuje výpisy z katastru nemovitostí, ze živnostenského rejstříku, z obchodního rejstříku a z Rejstříku trestů.

V rámci samostatné působnosti odbor občansko správních agend vykonává agendu evidence stížností, podnětů a petic.

Umístění jednotlivých oddělení:

Vedoucí odboru, odd. správního řízení - Vodičkova 32, Praha 1

Oddělení služeb a informací - Vodičkova 18, Praha 1

Oddělení osobních dokladů - Navrátilova 9, Praha 1

 

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Bc. Pavel Ručka Vedoucí odboru OSA pavel.rucka@praha1.cz 221097190 606