Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Odbor matrik

Odbor matrik Úřadu městské části Praha 1 se dělí na dvě oddělení – oddělení matrik a oddělení státního občanství.
Oddělení matrik vede evidenci narození, civilních i církevních sňatků, registrovaného partnerství a úmrtí osob na území této městské části, spravuje matriční knihy farních úřadů vedených pro území Prahy do 31.12.1949, vojenské matriky a matriky Židovské náboženské obce z téhož období, ze kterých lze žádat duplikáty matričních dokladů.
Oddělení státního občanství vyřizuje žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR osob, které mají nebo měly před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území Prahy 1. Toto oddělení také přijímá žádosti o udělení státního občanství České republiky cizinců,  kteří mají povolený trvalý pobyt na území městské části Praha 1.

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Ing. Lenka Jelínková, MPA vedoucí odboru MAT lenka.jelinkova@praha1.cz 221 097 453 108

 Jméno a příjmení  funkce  e-mail  telefon  č. dveří
 Pavlína Krejčíková  asistentka  pavlina.krejcikova@praha1.cz  221 097 658  107
 Ing. Jitka Horáčková  vedoucí oddělení státního občanství  jitka.horackova@praha1.cz  221 097 144  106
 Bc. Hana Hájková  vedoucí oddělení matrik  hana.hajkova@praha1.cz  221 097 469  106