Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Odbor dopravy

Odbor dopravy je na území MČ Praha 1 příslušným silničním správním úřadem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Pro zvláštní užívání pozemních komunikací vydává rozhodnutí k umisťování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, pro zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařazení (tržiště, restaurační zahrádky apod.), k provádění stavebních prací na pozemních komunikacích a umístění stavebních záborů, pro audiovizuální tvorbu, pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí.

 

Kontakt na vedoucího odboru:

Jméno osoby Název funkčního místa E-mail Telefon Číslo kanceláře
Bc.Ludvík Czital Vedoucí odboru DOP ludvik.czital@praha1.cz 221097326 427

Sekretariát DOP

Koordinace činnosti odboru dopravy.

Oddělení správních deliktů

Oddělení správních deliktů

Oddělení dopravně-komunikační

Stavební zábory,parkovací karty,vjezd na pěší zóny MČ P1,invalidní park.místa,uzavírky komunikací,...

Oddělení komerčních záborů

Tržní řád,pevné stánky,individuální prodej,předzahrádky,reklamní zařízení,veřejná produkce.

Kontakt:

Jméno osoby Název funkčního místa Telefon Budova Číslo
kanceláře
E-mail
Czital Ludvík, Bc. Vedoucí odboru DOP 221 097 326 Vodičkova 18 427 ludvik.czital@praha1.cz
Trávníčková Ludvika Asistent-zajišťování spisové služby 221 097 556 Vodičkova 18 428 ludvika.travnickova@praha1.cz
Málková Zuzana Vedoucí odd. dopravně komunikačního 221 097 390 Vodičkova 18 415 zuzana.malkova@praha1.cz
Hanuš Vladimír Zábory veř.prostr.-N.Město,St.Město,Jos. 221 097 314 Vodičkova 18 417 vladimir.hanus@praha1.cz
Haučnerová Jaromíra Karty ZPS 221 097 176 Vodičkova 18 022 jaromira.haucnerova@praha1.cz
Kotlár Pavel Dopravní značení, audiovizuální tvorba 221 097 386 Vodičkova 18 416 pavel.kotlar@praha1.cz
Louthanová Kateřina Vyjádření k projektové dokumentaci 221 097 347 Vodičkova 18 418 katerina.louthanova@praha1.cz
Michal Miloš Karty ZPS 221 097 180 Vodičkova 18 022 michal.milos@praha1.cz
Soukup Štěpán Vyjádření k projektové dokumentaci 221 097 347 Vodičkova 18 418 stepan.soukup@praha1.cz
Straka Pavel, Ing. Dlouhodobé vjezdy na pěší zónu 221 097 798 Vodičkova 18 418 pavel.straka@praha1.cz
Šimurka Julius, Ing. Karty ZPS 221 097 179 Vodičkova 18 022 julius.simurka@praha1.cz
Vacková Denisa, Bc. Krátkodobé vjezdy na pěší zónu 221 097 349 Vodičkova 18 416 denisa.vackova@praha1.cz
Žákovský Marek, Mgr. Ing. Krátkodobé vjezdy na pěší zónu 221 097 349 Vodičkova 18 416 marek.zakovsky@praha1.cz
Waigertová Ludmila Vedoucí odd. komerčních záborů 221 097 457 Vodičkova 18 426 ludmila.waigertova@praha1.cz
Krofta Pavel Referent -předsunutý prodej 221 097 367 Vodičkova 18 424 pavel.krofta@praha1.cz
Mocová Zuzana Referent -shromažďovací agenda 221 097 302 Vodičkova 18 424 zuzana.mocova@praha1.cz
Pasáček Václav Referent - předzahrádky 221 097 253 Vodičkova 18 425 vaclav.pasacek@praha1.cz
Vágenknecht Jan Referent - předzahrádky 221 097 373 Vodičkova 18 425 jan.vagenknecht@praha1.cz
Sellner Jiří, Ing. Pověř. vedením odd. správních deliktů 221 097 325 Jungmannova 3 přízemí jiri.sellner@praha1.cz
Brychová Lucie Referent 221 097 476 Vodičkova 18 429 lucie.brychova@praha1.cz
Rýč Bedřich Referent - kontrolor 221 097 395 Jungmannova 3 přízemí bedrich.ryc@praha1.cz
Vladyka Jan, Mgr. Referent - kontrolor 221 097 170 Jungmannova 3 přízemí jan.vladyka@praha1.cz

Kompletní seznam kontaktů lze otevřít ZDE >>>