Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Jubilejní svatby

Odd. kultury zajišťuje pořádání jubilejních svateb. Jedná se o nematriční obřady, které se konají v obřadní síni na Staroměstské radnici. Podle přání je možné jubilejní svatbu uspořádat i v domácnosti.

Termín a další podrobnosti si jubilanti dojednávají osobně v oddělení kultury na adrese radka.jirikova@praha1.cz , telefon: 221 097 398.

Při objednávání jubilejní svatby je potřeba předložit fotokopii oddacího listu a občanské průkazy, poplatek činí 1.200,- Kč.

Pro občany s trvalým bydlištěm na Praze 1 je obřad zdarma.

Hudba – varhanní doprovod, hudbu si jubilanti vybírají z nabídky pana varhaníka. Pokud chtějí zahrát skladbu, která není v seznamu, je potřeba domluvit si toto specielní přání (dodat partituru).