Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Jednotná kontaktní místa
8-9-2010

Jednotná kontaktní místa

Jednotná kontaktní místa (JKM) odkaz na externí web jsou určena na pomoc podnikatelům, kteří podnikají v tzv. oblasti poskytování služeb. Úlohou jednotného kontaktního místa je především usnadnění vstupu do podnikání. JKM jsou součástí celoevropské sítě.

Jednotné kontaktní místo má tyto funkce:

Poskytnout maximum informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat:

  • informace nezbytné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů;
  • obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech;
  • obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů;
  • obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech;
  • kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc v případě problémů s úřady a to nejen doma, ale kdekoliv v EU.

Zprostředkovat klientovi kontakt s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá:

  • JKM předá žádost o oprávnění k poskytování služby správnímu orgánu příslušnému o této žádosti rozhodovat. Krom žádostí o oprávnění k podnikání je možné posílat oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob, oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení a oznámení a hlášení fyzických osob — podnikatelů vůči zdravotním pojišťovnám.

Zde je třeba zdůraznit, že se bude jednat nejen o subjekty hodlající podnikat podle živnostenského zákona, ale zejména o subjekty, které hodlají podnikat v činnostech podle zvláštních zákonů („neživnosti“), např. advokáti, lékaři, obchod s elektřinou, architekti, veterináři apod. 

Navštivte naše stránky

Pro více informací navštivte, prosím, klikněte » zde.