Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Informace ke správě Karlova mostu
12-9-2013

Informace ke správě Karlova mostu

Vážení spoluobčané,

na vaše četné dotazy směřující na správu Karlova mostu, sděluji následující:

pro Karlův most žádné zvláštní normy, pokud jimi míníte obecně závazné předpisy, neplatí. Pro tržiště Karlův most platí vedle Tržního řádu, Prodejní řád Karlova mostu, jak je uvedeno níže.

Stejně jako pro jiné pražské nemovitosti pro něj platí zejména Občanský zákoník č. 40/1964Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000Sb., Zákon o hlavním městě Praze č. 131/2000Sb., Zákon č. o provozu na pozemních komunikacích 361/2000Sb., Zákon o místních poplatcích č. 565/1990Sb. a celá řada obecně platných vyhlášek – zejména Tržní řád, naposledy vydaný Radou hlavního města Prahy Nařízením č. 9/2011Sb.hl.m.Prahy, Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 5/2011Sb.hl.m.Prahy, Obecně závazná vyhláška o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku č. 5/2013Sb. hl.m.Prahy a další – vše rovněž v platných zněních.

Do správy Sdružení výtvarníků Karlova mostu o.s. nebyl Karlův most svěřen žádnou vyhláškou, ale na základě výsledků výběrových řízení. Činnost správce je ve vedle magistrátního Tržního řádu upravena podrobněji též Smlouvou o zajištění organizace a pořádku při vystavování, prodeji a jiném mimořádném užívání veřejné komunikace v lokalitě Karlova mostu, jejíž součástí je též Prodejní řád Karlova mostu a jednací řády výběrových komisí.

Dále bych se rád vyjádřil k nekomerční kresbě, kdy je nepochybné, že na Karlově mostě může pro svoji potřebu – tedy „nekomerčně“ malovat či fotit kdokoliv.  Pokud je v lokalitě Karlova mostu provozována nekomerční kresba a nejsou na památkách umístěny nepřípustné transparenty, považujeme tuto činnost za přípustnou.

Daniel HODEK
1.zástupce starosty
Městská část Praha 1

Vodičkova 18, 115 68
tel. +420 221 097 626, 523
daniel.hodek (@) praha1.cz
www.praha1.cz