Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Český červený kříž pomáhá při bleskových povodních na Liberecku 2010
9-8-2010

Český červený kříž pomáhá při bleskových povodních na Liberecku 2010

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 vysílá dnes do oblasti materiální pomoc a dobrovolníky pro likvidaci škod a zároveň vyhlašuje materiální sbírku na pomoc obyvatelům postižených oblastí.


Český červený kříž pomáhá při bleskových povodních na Liberecku 2010

Český červený kříž organizuje pomoc oblastem zasaženým bleskovou povodní.

Od začátku povodní je zejména nabízen a distribuován humanitární materiál pro nouzové ubytování evakuovaných osob, je zajišťována činnost evakuačních center a poskytována psychosociální pomoc.

 Finančně je možno na tuto pomoc přispět na sbírkový účet  ČČK

číslo účtu 222 826 / 5500, variabilní symbol 222;

nebo jednoduše prostřednictvím zaslání dárcovské SMS ve tvaru DMS CCK na číslo 87777,

(cena 1 DMS je 30,- Kč, z toho jde přímo na pomoc 27,- Kč).

 Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 vysílá dnes do oblasti materiální pomoc a dobrovolníky pro likvidaci škod a zároveň vyhlašuje materiální sbírku na pomoc obyvatelům postižených oblastí.

Do sbírky přijímáme (vše pokud možno nové a nepoužité):

·        desinfekční, úklidové a čisticí prostředky

·        pracovní a úklidové rukavice, pytle na odpad

·        košťata a lopaty

         Věci můžete přinést do místnosti našeho úřadu na adrese Hellichova 11b, Praha 1. K dispozici Vám budeme  9.-13. 8. 2010 vždy od 9 do 16,00. Kontakt na místo je 776 113 953 a uvítáme, pokud nám předem zavoláte, protože personál na místě může vyjíždět pro dary i mimo úřad.

          Materiál bude distribuován přímo do postižených oblastí ve spolupráci s místními oblastními spolky Českého červeného kříže, které jsou v bezprostředním kontaktu s postiženými spoluobčany.

Další informace naleznete na www.cckpraha1.cz.

Vaše případné dotazy a nabídky další pomoci směřujte prosím na:

tel.: 776 113 953, email: praha1@cervenykriz.eu – ředitelka Ú OS Praha 1

 Jaroslava Marková, Dis.

Český červený kříž situaci nepřetržitě sleduje a je schopen reagovat na aktuální potřeby.

 Děkujeme Vám za pomoc!