Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Praha 1 sobě
8-7-2010

Praha 1 sobě

Občané první městské části mají další možnost, jak se více zapojit do rozvoje Prahy 1. Rada Městské části Praha 1 totiž na svém zasedání v úterý 29. června schválila projekt „Praha 1 sobě“, který vypracoval, na základě zkušeností z diskusí s občany, zástupce starosty Michal Valenta. Projekt má za cíl umožnit obyvatelům předkládat co nejjednodušší cestou své návrhy na zlepšení života v naší městské části.

„Může se jednat opravdu o jakoukoliv oblast činnosti, ať již zdravotnictví, kulturu, občanskou vybavenost a podobně. Navrhovatel musí pouze vyplnit formulář, který pak předložím k posouzení příslušné odborné komisi a poté Radě Městské části Praha 1,“ vysvětlil Michal Valenta.

Formulář je možné stáhnout z internetových stránek www.praha1.cz >>> ZDE <<<.
Vyplněný formulář s příslušným návrhem lze poté zaslat na e-mail: michal.valenta@praha1.cz. Do předmetu je nutné uvést „Praha 1 sobě“.

Rada MČ Praha 1 předložené návrhy projedná a těm úspěšným pak bude poskytnuta podpora v takové formě, aby navrhovatel byl schopen svůj nápad převést do praxe – finanční podpora, záměr pronájmu nebytových prostor apod.

„Projekt „Praha 1 sobě“ chce využít skutečnost, že občané nejlépe znají životní podmínky v místě svého bydliště, a proto také nejlépe vědí, jak tyto podmínky ještě zlepšit. Bylo by proto škoda tohoto potenciálu nevyužít,“  uzavřel Michal Valenta.