Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Zveme vás na setkání věnované přistávání a kotvení lodí na Kampě - 8. července 2010
1-7-2010

Zveme vás na setkání věnované přistávání a kotvení lodí na Kampě - 8. července 2010

Starosta Městské části Praha 1 Filip Dvořák zve všechny zájemce na setkání, které se bude zabývat problematikou přistávání a kotvení plavidel mezi Karlovým mostem a Lichtenštejnským palácem. Setkání se uskuteční

ve čtvrtek 8. července 2010 od 11 hodin
v Komunikačním centru Městské části Praha 1,
Vodičkova 18, Praha 1 - přízemí úřadu, vstup vpravo od vrátnice.

Rada Městské části Praha 1 ve svém usnesení číslo UR10_0224 ze dne 9. března 2010 konstatovala, že životní prostředí na Kampě (v oblasti sousedící s pozemkem parc. č. 1043 , k.ú. Malá Strana) je dlouhodobě neúnosně zatěžováno doprovodnými jevy způsobenými manévry plavidel při přistávání a kotvení, jako jsou zápach zplodin z dieselových motorů a agregátů, stejně jako nadměrná hluková zátěž způsobovaná hudebními produkcemi a cestujícími.

Dále uvedla, že vlastník pozemku parc. č. 1043, k.ú. Malá Strana, kterým je hlavní město Praha, zastoupené Technickou správou komunikací, neuzavřel s žádným subjektem smlouvu umožňující kotvení plavidel, plovoucích zařízení či umístění zařízení sloužícího k nástupu a výstupu cestujících z plavidla.

Rada dále zdůraznila, že je v zájmu obyvatel minimalizovat negativní jevy ovlivňující komfort bydlení.

Rada proto požádala vedení hlavního města, zastoupené Technickou správou komunikací, o vyklizení pozemku parc. č. 1043, k.ú. Malá Strana, dále aby k tomuto pozemku neuzavíralo jakékoli smlouvy umožňující přistávání a kotvení plavidel a aby zaslalo Státní plavební správě žádost o označení levého břehu Vltavy mezi Lichtenštejnským palácem a Karlovým mostem plavebními znaky A. 7 – Zákaz vyvazování ke břehu.

Bohužel k vyklizení uvedeného pozemku dosud nedošlo. Obyvatelé Kampy současnou situaci opakovaně kritizují a žádají Městskou část Praha 1 o zjednání nápravy. Vedle toho ale starosta Filip Dvořák obdržel dopis Pražské paroplavební společnosti, v němž ho informuje o závěrech svého neformálního setkání s občany Kampy, z nichž vyplývá, že by občané byli ochotni připustit i nadále provoz přístaviště na Kampě, a to za předpokladu, že v něm budou přistávat pouze lodě s ekologickým pohonem a historický parník Vltava, že v něm bude pouze jeden přístavní ponton a že provoz přístaviště bude ukončen nejpozději ve 21 hodin.

Z těchto důvodů si vás dovolujeme pozvat na uvedené setkání.

Těšíme se na setkání.


Ortofotomapa dotčené lokality:

Kotviště lodí na Kampě poblíž Karlova mostu - ortofotomapa dotčené lokalityInternetové vysílání zpravodajského kanálu televize Městské části Praha 1 najdete na adrese
http://www.praha1.tv
Archiv pořadů najdete na serveru YouTube na adrese
http://www.youtube.com/praha1tv