Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Malí i dospělí – všichni se na Kampě bavili
24-6-2010

Malí i dospělí – všichni se na Kampě bavili

Park Kampa zažil ve středu 23. června start nové tradice. Den před svátkem svatého Jana se zde totiž konala akce s názvem Kampa svatojánská, kterou ve spolupráci s Policií ČR uspořádaly Městská policie Praha 1 a Městská část Praha 1. Její program byl od 9 do 15 hodin určen žákům základních škol první městské části, od 16 hodin pak byl rozšířen i o nabídku pro „dospěláky“.

Kdo přišel už na dopolední program a dorazil od Říční ulice, mohl nahlédnout do speciálně upraveného autobusu, který plní úlohu mobilního centra prevence kriminality a nabízí mimo jiné desatero rad, jak zabezpečit domácnost během roku i o dovolené, jak se chovat v rámci silničního provozu a podobně. Představuje také Městskou policii Praha i podmínky, které musejí splňovat zájemci o práci strážníka.

Po prohlídce mobilního centra pak stačilo udělat jen pár kroků a vstoupili jste do tábora tvořeného vojenskými stany, mezi nimiž pobíhaly děti v bílých tričkách s nápisem Kampa svatojánská. Ve stanech na ně čekali strážníci a další specialisté, kteří měli připravené přednášky, ale třeba i hry, jež děti zábavnou formou seznamovaly s tématy jako správné chování k druhým lidem, ochrana osob a majetku či bezpečné chování při kontaktu s cizími lidmi. Děti rovněž absolvovaly dopravní školu a zdravovědu.

Vynaložená námaha se vyplatila

Program byl na všech stanovištích upraven tak, aby odpovídal věku dětí. Žáci 1. až 3. tříd tak například zjišťovali, jestli se umějí správně chovat nebo jestli jsou všímaví, jejich spolužáci ze 4. až 6. tříd už nacvičovali základní pravidla chování v mezilidských vztazích a seznamovali se s projevy násilného chování v dětském kolektivu a děti z nejvyšších ročníků k tomu ještě přidali nácvik umění komunikace.

To ve stanu, kde se probíralo téma ochrany osob a majetku, se zase mluvilo například o bezpečném kontaktu se psy nebo o chování při mimořádných událostech. Živo ale bylo i v dopravní škole, kde se soutěžilo, a tak třeba udržet na židlích ty nejmenší, kteří se s problematikou seznamovali prostřednictvím doplňování políček o chybějící písmena, byl téměř nadlidský úkol.

I zdravověda byla přizpůsobena věku dětí. Ty nejmenší se učily, jak poskytnout první pomoc a volat na tísňovou linku, naopak ty nejstarší už „resuscitovaly“ figurínu. Od středy také děti vědí, jak se chovat, když jsou – podobně jako slavné americké filmové dítě – samy doma, jaké jsou nebezpečné online kontakty a jak je to s právem v elektronickém světě.

Když byl opuštěn poslední stan, na děti, které vše absolvovaly, což měly potvrzeno na svých nafasovaných kartičkách, už čekala sladká odměna od městských strážníků.

A jak se dětem program líbil? Podle všeho dost, protože se mnohé z nich vrátily se svými rodiči i na odpolední část. A co je nejvíce zaujalo? Odpovědi se pochopitelně lišily podle věku. A tak zatímco „sedmáka“ Honzu oslovily informace o nástrahách internetu, Terezku ze čtvrté třídy pak doplňovačky v dopravní škole, tak „druhačce“ Klárce ze líbilo všechno.

A co se líbilo Bětce z 1. modré ze ZŠ na náměstí Curieových? „Vyprávění o tom, jak se máme správně chovat, protože děti se ve škole někdy o přestávkách perou a hrajou fotbal s lahví od pití.“ Ale to už celá třída volá jeden přes druhého a autor těchto řádek skutečně nestíhá psát.
Co je ale ze všech odpovědí zřejmé, je to, že čas, který strážníci věnovali přípravám akce, stál opravdu za to, a že dětem udělali radost.

Účinná prevence

To samé ale platilo i o odpoledni, které se protáhlo až do večera, kdy starosta Prahy 1 Filip Dvořák slavnostně zapálil svatojánský oheň.

Začalo se v 16 hodin koncertem kapely opravdu netradiční: celou jí totiž tvoří strážníci a v programu byla uvedena pod názvem Veselé obušky. Po nich následovali Maxim Turbulenc, Kristýna Peterková a Karel Mařík a legendární Šlapeto. Velký ohlas mělo i vystoupení skupiny historického šermu.

Vedle toho si mohli návštěvníci prohlédnout vybavení policejních potápěčů a další techniku, své špičkově vybavené vozy představila i Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy. K vrcholům pak patřila ukázka práce policejních koní – bělouše Mikuláše a vraníka Saurona, s kterými nesmějí hnout petardy, dělbuchy ani dýmovnice. Krásné koně, jejichž „rajonem“ je Praha 1, se po svém vystoupení věnovali s vervou zelenému pažitu v Parku Kampa a z klidu je nevyvedly ani zástupy dětí, jež je toužily pohladit.

A co by to bylo za správnou akci, kdyby na ní chybělo opékání buřtů?! Ani na to strážníci nezapomněli. A nezapomněli také na skákací hrady, které byly po celou dobu plné nadšených capartů. Nechyběly stánky s občerstvením, dorazila i nefalšovaná polní kuchyně s výtečným gulášem. Zkrátka: Kampa svatojánská se vydařila.

A proč ji strážníci a radnice uspořádali? „Protože to je užitečná akce a děti se při ní navíc krásně baví. Naši strážníci vnímají její důležitost, ale je to pro ně i zpestření práce,“ řekl ředitel Městské policie Praha 1 Miroslav Stejskal a dodal: „Koneckonců – čím více uděláme účinné prevence, tím méně pak budeme mít všichni problémů.“


Internetové vysílání zpravodajského kanálu televize Městské části Praha 1 najdete na adrese  http://www.praha1.tv
Archiv pořadů najdete na serveru YouTube na adrese  http://www.youtube.com/praha1tv


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26