Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Porušování nočního klidu ze strany provozoven nadále tolerovat nebudeme!
10-2-2011

Porušování nočního klidu ze strany provozoven nadále tolerovat nebudeme!

Trápí vás nadměrný hluk především z restaurací a barů, nepořádek kolem nich, nedodržování provozní doby či užívání nebytových prostor v rozporu s kolaudovaným stavem – to jsou nejčastější důvody opakovaných stížností na provozovny na území Městské části Praha 1, které nám na radnici zasíláte.

Proto jsme na základě vašich podnětů sestavili seznam takových podniků a právě na tyto provozovny zaměřili naši pozornost.  Pracovníci živnostenského odboru, finančního odboru i kontrolního oddělení Úřadu MČ Praha 1 v takových provozovnách provádějí kontroly, kterých se účastní také hasiči, pracovníci celní správy, městští strážníci, příslušníci Policie ČR, hygienici i pracovníci státního stavebního dohledu.

Součástí kontroly je i zkoumání možných příčin vašich stížností. Ve většině případů není složité odstranit závady a přispět tak k okamžitému zlepšení situace.

Hluk, který v nočních hodinách velmi často obtěžuje obyvatele Prahy 1 je často způsoben špatným stavebním řešením nebo stavem oken a dveří. Jejich zdvojení, popřípadě vytvoření zádveří nebo instalace vnitřních okenic nebo závěsů může bezpochyby významně zabránit šíření hluku z provozovny. Rušení nočního klidu osobami stojícími před provozovnami, nebo těmi, které v náladě provozovnu opouštějí, může být efektivně vyřešen zřízením služby u dveří – dveřníka. To vše jsou naše doporučení pro provozovatele a majitele těchto zařízení.

Zároveň se snažíme oslovit provozovatele jednotlivých provozoven a vlastníky budov, ve kterých jsou provozovny umístěny, s žádostí o přijetí maxima opatření, která povedou k minimalizaci obtěžování okolí provozoven hlukem.

U některých provozoven, jako třeba Fano bar, četnost stížností výrazně poklesla. Zároveň je potěšující, že opakované stížnosti se týkají pouhého jednoho procenta z celkového počtu 1 710 provozoven s hostinskou činností v Praze 1.

Na druhou stranu ale kontroly v několika případech odhalily i nečekané závažné nedostatky, které mohou velmi vážně ohrozit návštěvníky podniků.

Kontroly samozřejmě nekončí a budou se opakovat. Po kontroly jsem zvolil dobu mezi desátou hodinou večerní a druhou hodinou ranní, to je časové rozmezí, na které nás nejčastěji upozorňujete. V tomto intervalu se většinou kontrolnímu týmu podaří „navštívit“ tři až čtyři podniky a můžeme se zároveň seznámit s tím, jak to v podniku „žije“.

Seznam restaurací, barů a nočních podniků, na něž dostáváme opakované stížnosti není konečný. Provozovny, na které nebudou stížnosti, ze seznamu zmizí, a naopak provozovny, na které si budete opakovaně a oprávněně stěžovat, v seznamu přibudou. I vy máte možnost kontaktovat radnici na e-mailové adrese provozovny@praha1.cz s konkrétní odůvodněnou stížností na provozovnu ve vašem okolí, která vám svým hlučným provozem působí potíže.

Cílem naší snahy není omezování podnikatelské činnosti. Naopak snažení slušných podnikatelů považujeme pro Prahu 1 za velmi přínosné a důležité a mnoha způsoby jej radnice podporuje. Je však nezbytné, aby si majitelé a provozovatelé problémových podniků uvědomili, že jejich prioritou by mělo být nejen dosahování podnikatelského zisku, ale také dobré vztahy s okolím a především s obyvateli Prahy 1. S obyvateli Prahy 1, jejichž potřebu přijatelné kvality života a bydlení v centru města musí respektovat.

Seznam restaurací, barů a nočních podniků, na které si občané první městské části nejvíce a opakovaně stěžují, naleznete >>>ZDE<<<Archiv pořadů TV Praha 1 najdete na serveru YouTube na adrese http://www.youtube.com/mestskacastpraha1