Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Z hotelového průmyslu musí mít prospěch i obyvatelé
19-5-2010

Z hotelového průmyslu musí mít prospěch i obyvatelé

Chceme, aby z příjezdové turistiky měli užitek všichni – podnikatelé v cestovním ruchu, navazující služby i samotní obyvatelé. Tak by se dal stručně shrnout postoj vedení radnice první městské části. Ta chce za tím účelem otevřít širokou diskusi se všemi zúčastněnými skupinami a vypracovat koncepci udržitelného cestovního ruchu. Pomoci jí v tom má nový poradce starosty pro oblast cestovního ruchu Josef Neufus, který je dlouholetým profesionálem s bohatými zkušenostmi manažera špičkových hotelů doma i v zahraničí. Pro Prahu 1 bude pracovat čtyři měsíce a bez nároku na mzdu.

„Naším cílem je vypracovat dlouhodobou koncepci udržitelného cestovního ruchu, která bude v souladu s oprávněnými zájmy obyvatel, subjektů cestovního ruchu i turistů,“ řekl Josef Neufus.

Realizace koncepce udržitelného cestovního ruchu by pak podle jeho slov měla pomoci potlačení nebo zásadnímu omezení negativních dopadů příjezdové turistiky. Měla by mimo jiné zabránit vytváření nebo dalšímu rozšiřování turistických ghett, která vedou ke vzniku území, kde nežijí žádní obyvatelé Prahy 1, a omezit přetěžování veřejných míst a infrastruktury zahraničními návštěvníky. Podpořila by naopak drobné podnikání a další aktivity potřebné pro spokojený život obyvatel první městské části.
Vedle toho by byl kladen důraz na podporu takových projevů cestovního ruchu, jako jsou kulturní akce, multikulturní výměna, zaměstnanost nebo také tvorba pozitivního obrazu Prahy a České republiky v zahraničí.

„V této fázi mapujeme celkovou situaci i konkrétní problémy a komunikujeme se zástupci podnikatelů v cestovním ruchu i samotných obyvatel,“ popsal Josef Neufus část příprav uvedené koncepce.

Starosta Prahy 1 Filip Dvořák se nedávno sešel se zástupci hotelů. Na setkání vyjmenoval příčiny negativních postojů k cestovnímu ruchu ze strany obyvatel: vedle faktu, že mnohé vznikly z původně bytových domů, to je obtěžování veřejnosti stavbou hotelu, kdy stavební firmy neberou ohled na specifičnost lokality. „To pak vede k tomu, že obyvatelé vnímají negativně i provozovatele hotelu a nevidí žádný přínos pro sebe ani městskou část,“ doplnil starosta. Zároveň ale vyzdvihl přínos hotelů pro tvorbu pracovních míst i prosperitu provozovatelů navazujících služeb. „Význam turistiky pro život Prahy 1 podtrhuje fakt, že na zhruba třicet tisíc obyvatel připadá přes patnáct tisíc lůžek ve 143 evidovaných hotelových zařízeních,“ řekl Dvořák, podle něhož jsou třemi hlavními pilíři života v Praze 1 kultura, školství a cestovní ruch. „Hotely jsou pak ´hardwarem´ cestovního ruchu,“ dodal.

Hoteliéři zdůraznili zájem na co nejlepší pověsti Prahy. Tu podle nich kazí zejména kriminalita na Václavském náměstí, nepoctiví taxikáři a podvodné směnárny.
Vedle celosvětové hospodářské krize dopadá podle jejich slov nejtíživěji na situaci hotelů v Praze 1 jejich velký počet. To vede k cenovému podbízení a následnému příjezdu turistů nízké úrovně.