Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Zlu se nesmí ustupovat ani za cenu nejvyšší
8-5-2010

Zlu se nesmí ustupovat ani za cenu nejvyšší

Smuteční pochod Pax vobis od hudebního skladatele Julia Fučíka zahájil v sobotu na Klárově slavnostní uctění památky účastníků druhého odboje. Ceremoniálu se kromě starosty Prahy 1 Filipa Dvořáka zúčastnili i zástupci obou komor Parlamentu ČR, prezidentské kanceláře, vedení hlavního města, dále představitelé českých legionářů, České obce sokolské a zejména samotní příslušníci druhého protihitlerovského odboje.

„Když Adolf Hitler shlížel v roce 1939 z oken Pražského hradu na naše město, dokonal tak období největšího zmaru, deziluze a pokoření, které český národ mohl v novodobých dějinách zažít. Období, které začalo nechvalně známou Mnichovskou dohodou a jejím následným přijetím prezidentem Benešem. Nadšení vojáci, kteří vyslyšeli výzvu k mobilizaci, se tak potupně vraceli domů,“ řekl mimo jiné ve svém projevu Filip Dvořák.

Ne všichni Češi to ale podle něj vzdali tak jako jejich politikové a velmi brzy dokázali Evropě a poté i světu, že se ne nadarmo hlásili k odkazu českých legionářů a že oni se uměli postavit se zbraní v ruce nepříteli.

„Bylo to provázeno mnoha ztrátami na životech. Bezpočtem ukrutností páchaných nacisty. Oběti ale nebyly marné. Nejenže Češi nakonec přispěli k vítězství nad hitlerovským Německem, ale zmírnili i mnichovské trauma. Svou příkladnou statečností jasně ukázali, že zlu se nesmí ustupovat, a to ani za cenu nejvyšší,“ zdůraznil ve svém vystoupení starosta první městské části.

„Nikdy nebudeme umět slovy zcela vyjádřit, co pro svou vlast udělali. Co udělali pro nás. Jak jsme jim vděční. Pokloňme se tedy alespoň a udržujme jejich odkaz nadále živý,“ prohlásil Dvořák, který se na závěr poklonil a poděkoval přítomným účastníkům druhého odboje. 
2
1
3