Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Letní škola (Ecole d´été) na ZŠ Brána jazyků s RVM
10-9-2018

Letní škola (Ecole d´été) na ZŠ Brána jazyků s RVM

Koncem léta, 22. – 24. srpna 2018 se uskutečnila v prostorách ZŠ Brána jazyků tzv. Letní škola (Ecole d´été), školení pro učitele francouzského jazyka v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, organizovaná Francouzským institutem v Praze ve spolupráci se ZŠ Brána jazyků a za podpory MŠMT a Sdružení učitelů francouzštiny. Atašé pro francouzský jazyk Madame Helene Buisson zahájila první ročník Letní školy společně s panem Petrem Tlustým, ředitelem školy a paní Michaelou Vencovou, vedoucí oddělení školství MČ Praha 1.
Po slavnostním zahájení se účastníci rozešli do jednotlivých tříd, kde probíhaly odborné semináře pod vedením francouzských lektorů. Získání nových poznatků, výměna zkušeností, možnosti řešení podobných problémů, seznámení se s novými učebnicemi, poznání kolegů z jiných škol a měst, možnost komunikace s rodilými mluvčími, další nápady a zdroje při využití interaktivních tabulí a moderních technologií, to vše bylo cílem letošní Letní školy.
Součástí Letní školy bylo také setkání s panem Lucem Lévym, Radou pro kulturu a spolupráci a ředitelem Francouzského institutu v Praze. Ten všechny přivítal na půdě Francouzského institutu a pozval je malý koktejl v Café 35.
Všech 70 účastníků, učitelů a učitelek ze všech stupňů škol z celé České republiky hodnotilo proběhlou stáž velmi kladně. Všichni ocenili vysokou úroveň francouzských lektorů, přínos jejich seminářů po odborné i praktické stránce. Také velmi vysoko hodnotili technické vybavení školy, ale i velmi dobré obědy ve školní jídelně.Při hodnocení a slavnostním zakončení v kinosálu Francouzského institutu reprezentanti jednotlivých seminářů potvrdili kladné ohlasy všech a poděkovali nejen lektorům, ale také paní atašé Helene Buisson a jejím spolupracovnicím paní Vladimíře Pasco a slečně Kláře Šindlerové za přípravu a průběh stáže, paní Marii Černíkové za podporu MŠMT a panu řediteli Petru Tlustému za vstřícnost a velmi dobré podmínky na ZŠ Brána jazyků při konání Letní školy 2018. Všichni projevili na závěr naději v konání Letní školy 2019 !

 Markéta Šafránková, marketa.safrankova@branajazyku.cz