Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání
Projekt Mikroklima okolí školy a Stavitelé města I na ZŠ Curieových
27-6-2018

Projekt Mikroklima okolí školy a Stavitelé města I na ZŠ Curieových

Projekt Mikroklima okolí školy a Stavitelé města I na ZŠ Curieových

ZŠ Curieových se pod vedením učitelek Barbory Jirákové a Andrey Fenclové opět zapojila do dvou projektů o životním prostředí „Město do kapsy – Mikroklima okolí školy“ a „Stavitelé města I“.

Oba projekty se zabývají životním prostředím v okolí školy. Žáci se učí novým badatelským dovednostem, díky nimž mohou zkoumat ovzduší, vodu nebo zeleň v různých lokalitách v dosahu školy. V rámci programu Stavitelé města I žáci zkoumají prostředí okolo školy a navrhují vhodné úpravy tak, aby bylo lépe připraveno na extrémní klimatické jevy spojené se změnou klimatu.

„Město do kapsy – Mikroklima okolí školy“ 
Do projektu Mikroklima okolí školy byly zapojeny dvě třídy mimořádně nadaných žáků, prvňáčkové a páťáci, kteří za dobu projektování ukázali velké nadšení pro badatelskou činnost.
Během projektu žáci posuzovali prašnost okolí školy, vytíženost ulic dopravními prostředky i stupeň zeleně v nejbližším parku na Letné. Bádali a zkoumali hlavně v terénu a výstupy poté zpracovávali ve skupinkách ve třídě.
První projektový den se týmy zabývaly ovzduším. Vytipovaly si několik lokalit, podle jejich názoru velmi zatížených dopravní situací, např. roh ulice Urxova a ulice Petra Slezáka. Tam následně sledovaly počty aut a autobusů, frekvenci a jejich vytíženost a instalovaly Petriho misky s krémem na zachytávání prachu z ovzduší. Společně poté zhodnotily situaci a díky analýze si uvědomily, jak si mnohdy my sami životní prostředí zbytečně znečišťujeme, že nejvíce aut jezdí obsazených jen řidičem, že autobusy jezdí poloprázdné a jakou úlohu v tomto všem hraje i počasí a klima. Dalším úkolem bylo posouzení stupně škodlivin, které se z těchto lokalit dostávají do ovzduší. Díky tomu se žáci naučili i mnoho nových pojmů a definic, jako je emise, imise apod.
Druhý projektový den byl zaměřený na zeleň. Žáci se vypravili do parku na Letné, kde zkoumali lišejníky a seznamovali se i s dalšími druhy naší flóry. Zprostředkovaně tak získali nové informace o bioindikátorech, o životním prostředí, o stupních znečištění pražských parků. Z lišejníků objevili nejvíce terčovku bublinatou (Hypogymnia physodes) a prášenku (Chrysothrix candelaris), dále misničku korovou (Lecanora chlarotera), terčovku svraštělou (Parmelia caperata). Děti byly velmi překvapené, že i v prostředí jako je centrum Prahy můžeme najít lišejníky, o nichž předpokládaly, že jsou jedněmi z největších indikátorů čistého životního prostředí.
Výsledky jejich měření, návrhy ke zlepšení situace, fotografie a další informace o projektu Mikroklima okolí školy si můžete prohlédnout na internetových stránkách projektu http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly/.

Stavitelé města I
Do druhého projektu s názvem Stavitelé města I byla zapojena třída 4. C, pod vedením paní učitelky Fenclové. Žáci si nejprve zahráli interaktivní deskovou hru „Adapťáci“, v níž si vyzkoušeli vybudovat vlastní město. V rámci této hry poznali, z jakých prvků se dlouhodobě funkční město skládá, jaká rizika městu v souvislosti s měnícím se klimatem hrozí a jak mohou město na příchod těchto změn připravit. Dozvěděli se také, jak se mají v případě náhlých extrémních klimatických jevů chovat. Během dalších tří vyučovacích hodin měli žáci za úkol do mapy okolí školy a do záznamového archu vyznačit, zda a která adaptační opatření již daná městská část má, a navrhnout, kde by bylo jaké opatření vhodné.
V posledních třech vyučovacích hodinách ve třídě formou skupinové práce své návrhy zpracovali do podoby plakátu. Plakáty byly zaslány hodnotící komisi na MHMP a následně prezentovány na soutěži projektu, která se uskutečnila v úterý 12. 6. 2018 na Nové radnici. Návrh 4. C se umístil na 3. místě a byl odměněn částkou 10 000 Kč, určenou na realizaci některého adaptačního opatření v okolí školy.
Fotografie a další informace o projektu Stavitelé města I si můžete prohlédnout na internetových stránkách http://evp.adaptacepraha.cz/.
Oba projekty pro žáky a učitele připravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec a díky podpoře hlavního města Prahy je pro pražské školy zdarma.