Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Nalezl/a jsem zásilku s výzvou ve schránce. Kterým dnem je brána za doručenou?

Po deseti dnech od uložení je zásilka vhozena do schránky, přičemž desátým dnem od vyrozumění o uložení se považuje zásilka za doručenou a ode dne následujícího se počítá lhůta 15 dní na zaplacení, tak, aby nejpozději 15. dne byly peníze na účtu správního orgánu.