Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Na podkladě výzvy jsem určenou částku zaplatil, ale platba mi byla vrácena zpět. Co mám dělat?

Pravděpodobně byla určená částka uhrazena po stanovené lhůtě, nebo byla k příslušnému variabilnímu symbolu uhrazena částka v jiné, než určené výši. Kontaktujte ve věci příslušného referenta.