Doprava, parkování a úklid Školství a spolky Kultura Sport Čistota a životní prostředí Bezpečnost a veřejný pořádek Sociální péče a zdravotnictví Byty, nebyty a privatizace Územní rozvoj a investice Obchod, služby a podnikání

Jak je to se zodpovědností za přestupek, když je vozidlo provozováno jiným provozovatelem v rámci smlouvy o operativním leasingu?

Pokud správní orgán nezjistí totožnost skutečného řidiče, nedojde k jeho postihu. Provozovatel vozidla zodpovídá za to, aby byly s vozidlem dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích. Za přestupek, případně uloženou pokutu pak může, na základě smluv o pronájmu, vymáhat v občanskoprávním řízení po skutečném pachateli jednání, majícího znaky přestupku. Provozovatelem vozidla je ve smyslu ust. § 2 písm b) zákona 361/2000 Sb. zákona o silničním provozu, pouze vlastník vozidla uvedený v technickém průkazu anebo jiná fyzická nebo právnická osoba zmocněná vlastníkem k provozování vozidla vlastním jménem (tato osoba je pak v TP a v centrálním registru vozidel uvedena jako provozovatel vozidla).